διαχείτηση ενημερώσεων :Προέκυψε ένα σφάλμα

Βασίλης Παπατσίμπας vpapatsimpas at gmail.com
Tue Aug 26 19:41:57 BST 2008


Προέκυψε ένα σφάλμα

Παρέχονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες:


E: Αδύνατο το κλείδωμα /var/cache/apt/archives/lock - open (11 Resource
temporarily unavailable)
E: Αδυναμία κλειδώματος του καταλόγου λήψης αρχείων

πρώτη φορά εμφανίζεται το συγκεκριμένο παράθυρο και μήνυμα...
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080826/37932d53/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-gr mailing list