Λογισμικό δαχείρισης συλλογών (βιβλία. cd, etc)

Socrates P. VAVILIS s_vavilis at yahoo.fr
Fri Aug 8 01:46:45 BST 2008


Κάποια στιγμή είχε ρωτηθεί αν υπάρχει κάτι τέτοιο :)
http://www.gcstar.org/

GCstar 1.4.1 manages these collections:

  * Movies
  * Video games
  * Books
  * Music
  * Numismatic
  * Wines
  * Board games
  * Comic books
  * TV shows episodes
  * User defined collections
More information about the Ubuntu-gr mailing list