Σύνδεση adsl με router και ethernet κάρτα δικτύου

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Mon Mar 26 04:41:10 BST 2007


On Sun, 2007-03-25 at 21:56 +0300, Lefteris Moulkiotis wrote:
> Καλησπέρα παιδιά
> 
> Μπορεί κάποιος να με καθοδηγήση πώς θα κάνω μια adsl σύνδεση με ένα
> modem/router και μιά ενσύρματη κάρτα δικτύου;
> Αυτή την στιγμή δουλεύω με ubuntu Dapper Drake και απλή PSTN σύνδεση.

Καλημέρα,
Μπορώ να δώσω γενικές οδηγίες, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν.
Το modem/router μπορείς να το ρυθμίσεις μέσω της διασύνδεσης διαδικτύου
(web interface) που προσφέρει. Χρειάζεται να βρεις τη διεύθυνση IP από
την οποία θα συνδεθείς με το Firefox για τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα,
στο δικό μου router η διεύθυνση IP είναι 192.168.1.1 και συνδέομαι με
Firefox με
http://192.168.1.1/
Στην τεκμηρίωση της συσκευής αναφέρει το προεπιλεγμένο όνομα
χρήστη/κωδικό που χρειάζεσαι.
Μέσα στις ρυθμίσεις μπορείς να βάλεις το όνομα χρήστη/κωδικό της ADSL
σύνδεσης για να δώσεις όλη την ευθύνη στο ADSL router να συνδέεται
αυτόματα στο διαδίκτυο. 

Από την πλευρά του Ubuntu, η τυπική ρύθμιση στη κάρτα δικτύου είναι να
λαμβάνει τις πληροφορίες δικτύου μέσω DHCP που το ADSL router στέλνει ως
προεπιλογή. Έτσι, απλά επιβεβαίωσε ότι στο Ubuntu έχεις ρυθμίσει να
δουλεύει με DHCP.

Φιλικά,
Σίμος
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070326/2ace6d4c/attachment-0001.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list