Εγγραφή DVD με CD Creator και ελληνικά ονόματα αρχείων

Konstas Marmatakis marmako at gmail.com
Mon Jun 11 12:34:10 BST 2007


Στις 11-06-2007, ημέρα Δευ, και ώρα 11:58 +0300, ο/η Nick Demou έγραψε:
> Konstas Marmatakis wrote:
> > 	Κάνοντας εγγραφή cd ή dvd με το cd creator του Nautilus, το cd που
> > δημιουργείται διαβάζεται από Linux Ubuntu 6.06 και Suse 9.2 αλλά δεν
> > διαβάζεται από windows xp και το αντίστροφο (μιλάμε για τα ονόματα
> > αρχείων). [...]
> >   
> τι locale έχεις? (σε μια κονσόλα δώσε locale και πες μας το output)
> 
> δοκίμασες τα GnomeBaker ή k3b που είναι γραφικά?
> 
Δεν δοκίμασα κάτι σε γραφικό περιβάλλον.

Το locale είναι το παρακάτω και, ζητάω συγγνώμη που το παρέλειψα.

LANG=el_GR.UTF-8
LANGUAGE=el_GR:el:en_GB:en
LC_CTYPE="el_GR.UTF-8"
LC_NUMERIC="el_GR.UTF-8"
LC_TIME="el_GR.UTF-8"
LC_COLLATE="el_GR.UTF-8"
LC_MONETARY="el_GR.UTF-8"
LC_MESSAGES="el_GR.UTF-8"
LC_PAPER="el_GR.UTF-8"
LC_NAME="el_GR.UTF-8"
LC_ADDRESS="el_GR.UTF-8"
LC_TELEPHONE="el_GR.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="el_GR.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="el_GR.UTF-8"
LC_ALL=

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: =?UTF-8?Q?=CE=91=CF=85=CF=84=CF=8C?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=84=CE=BF?= =?UTF-8?Q?_=CF=83=CE=B7=CE=BC=CE=B5=CE=AF=CE=BF?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=84=CE=BF=CF=85?=
	=?UTF-8?Q?_=CE=BC=CE=B7=CE=BD=CF=8D=CE=BC=CE=B1=CF=84=CE=BF=CF=82?=
	=?UTF-8?Q?_=CE=B5=CE=AF=CE=BD=CE=B1=CE=B9?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=88=CE=B7=CF=86=CE=B9=CE=B1=CE=BA=CE=AC?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=85=CF=80=CE=BF=CE=B3=CE=B5=CE=B3=CF=81=CE=B1=CE=BC=CE=BC?=
	=?UTF-8?Q?=CE=AD=CE=BD=CE=BF?=
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070611/0a872f99/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list