Συνάντηση στο IRC

Athanasios Lefteris alefteris at gmail.com
Thu Jul 5 10:56:47 BST 2007


Συνάντηση της κοινότητας του Ubuntu-gr στο IRC σήμερα 5 Ιουλ 2007, ώρα
19:00 - 21:00 για την συζήτηση των τρεχόντων θεμάτων. Μπορείτε να
προτείνετε θέματα για συζήτηση στο
http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/Community/Meetings . Σας περιμένουμε
όλους :)

-- 
Θάνος
http://alefteris.wordpress.com/


More information about the Ubuntu-gr mailing list