[ubuntu-dk] Generalforsamling lørdag d. 21. maj 2016

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Man Maj 16 19:21:22 UTC 2016


Hej alle

Jeg har ikke modtaget nogen forslag til Generalforsamlingen, så det
kan være det bliver et kort møde på lørdag :)

Jannie har meddelt at hun modtaget genvalg til bestyrelsen, og jeg
stiller også selv op som formand.

Jeg håber at se mange af jer på lørdag. Vedhæftet denne mail findes
også regnskab og budget hhv. 2015 og 2016.

Mvh.
Søren

2016-04-09 21:09 GMT+02:00 Søren Bredlund Caspersen <soeren.b.c at gmail.com>:
> Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.
>
> Hermed indkaldes til generalforsamling for 2016.
>
> Generalforsamlingen foregår lørdag d. 21. maj 2016 kl. 12.00 i
> #ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.
>
> For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen
>
> 1. Valg af dirigent
> 2. Valg af referent
> 3. Valg af stemmetællere
> 4. Formandens beretning
> 5. Regnskabsaflæggelse
> 6. Behandling af indkomne forslag
> 7. Godkendelse af budget
> 8. Valg af bestyrelse
>     Valg af Formand
>     Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 medlemmer)
>     Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>     Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
> 9. Eventuelt
>
>
> Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
> opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
> bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest fredag
> d. 13. maj 2016 enten her på mail-listen eller direkte til mig på
> soeren.b.c at gmail.com).
>
> For yderligere om tidsfrister og andet formalia, se vores vedtægter:
> https://raw.githubusercontent.com/soeren-b-c/UbuntuDK/master/vedt%C3%A6gter.md
>
> Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
> http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede
>
> Jeg håber at "se" så mange som muligt. :)
>
> Mvh.
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: regnskab og budget 2015.ods
Type: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Størrelse: 14555 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20160516/50caf0a1/attachment-0002.ods>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: regnskab og budget 2016 forventet.ods
Type: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Størrelse: 10451 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20160516/50caf0a1/attachment-0003.ods>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.