[ubuntu-dk] Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere søndag d. 26. april 2015

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Tor Apr 2 12:30:51 UTC 2015


Kære alle

Herved indkaldes til generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere
søndag d. 26. april 2015 kl. 16.00

Mødet foregår i IRC kanalen #ubuntu-dk-moede på Freenode netværket.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse
 * Valg af formand
 * Valg af kasser
 * Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 * Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 * Valg af LoCo kontakt
9. Eventuelt


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til
bestyrelse (mail-listen ubuntu-dk at lists.ubuntu.com er også fint)
senest d. 18. april.

Opstilling til bestyrelsen og andre tillidsposter sendes til
bestyrelsen (og/eller mail-listen) senest d. 19. april.

Tidsfristen for ændringsforslag til vedtægterne er overskredet, så der
kan ikke stilles yderligere ændringsforslag. Der er kommet to
ændringsforslag til vedtægterne (se nederst).

For yderligere info om generalforsamlingen, se links nedenfor. Hvis
noget ellers er uklart så hold dig ikke tilbage fra at spørge.

Mvh.
Søren

Vores vedtægter kan findes her:
https://ubuntudanmark.dk/forening/
Web IRC-klient til kanalen:
http://webchat.freenode.net/?channels=#ubuntu-dk-moede
Generalforsamlinge på LoCo Portal:
http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/943/detail/Ændringsforslag til vedtægterne:
Forslag 1:

Daniel (og/eller Søren) stiller forslag om rettelse af mindre
stavefejl i vedtægterne.
Konkret foreslås at i §4 stk. 4 ændres
"kasser" til "kasserer"
og
"LoCo kontakt" til "LoCo-kontakt"

Motivation: Retstavning.

Forslag 2:

Søren stiller forslag om at:

§4 Stk. 5. omskrives, så det har følgende ordlyd:

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og
udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før
generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne per email senest 5
dage før generalforsamlingen.


§4 Stk. 6. omskrives, så det har følgende ordlyd:

Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til
medlemmerne, senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvis ikke der er
opstillet nok til kampvalg, kan nominering ske på selve
generalforsamlingen, hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette.

Motivation:
De nuværende tre forskellige tidsfrister gør det administrative
arbejde med indkaldelse unødigt besværligt.
Da vi ikke er ved at drukne i forslag og vedtægtsændringer tror jeg
godt vi alle kan klare at fristerne rykkes som skitseret i forslaget.More information about the ubuntu-dk mailing list