[ubuntu-dk] Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag d. 3. oktober

Carsten Agger agger at c.dk
Tor Okt 7 14:18:43 BST 2010


On Thu, 2010-10-07 at 15:07 +0200, Michael Jensen wrote:
> der sidder en pasiv bestyrelse som intet laver (dukker ikke engang op
> til foreningens generalforsamling)
> bestyrelsen burde være den ledende del i en forening som træder i
> forgrunden som et godt eksempel, og som opfordrer til aktivitet. i
> stedet så er der ikke (mig bevist) afholdt et eneste bestyrelsesmøde, og
> der sker ikke en skid på foreningens initiativ.
> Normalt i en forening så skal bestyrelsesmøder være delvist offentlige,
> og i det mindste skal referater offentliggøres internt i foreningen, og
> jeg har ikke set et eneste af disse inden for nyere tid.
> 

Dette er ting, som bedst diskuteres i en konstruktiv ånd. Hvis du mener,
at bestyrelsesmøder bør være åbne for alle medlemmer, så foreslå det -
jeg mener faktisk, det er en god idé.

Med hensyn til referater har jeg vist heller ikke set ét fra sidste
møde, men det kan jo være, det kommer.

Herudover er medlemmer af bestyrelsen mig bekendt engagerede i mange
forskellige former for Ubuntu-aktiviteter, heriblandt nogen, der sigter
mod at gøre folk her i Danmark mere aktive.

Du er jo selv, sammen med flere medlemmer af bestyrelsen så vdt jeg ved,
engageret i at arrangere noget release-markering i København. Og det er
godt! Det er præcis sådan noget, der skal til.


> foreningen er i sin tid startet i tro om at kunne fungere som resource
> for et aktivt comunity. i stedet for har foreningen været pasiv og der
> er intet sket. jeg er derfor ikke i tvivl om at en fork af den nuværende
> forening også vil skade det eksisterende comunity blandt andet i kampen
> om hvem der så skal være det officielle loco og hvem der skal være
> uofficiel.
> 

Hvis nogen lægger et arbejde i at udbrede kendskabet til Ubuntu, kan der
aldrig være en "kamp", og kan det aldrig gøre nogen skade. Hvis du
ønsker at bruge tid på interne diskussioner frem for udadrettet
aktivitet, er jeg bange for, at du kan få svært ved at finde nogen, der
vil deltage i det.

Jeg vil hellere bruge tiden på at finde på konstruktive ting, der kan
gøres, frem for at beklage mig over, at der ikke bliver gjort nok.


Mere information om maillisten ubuntu-dk.