[ubuntu-dk] Irc møde d. 7/11 2010

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Man Nov 8 16:58:08 GMT 2010


2010/11/8 Britta Pedersen <briped at gmail.com>:
> P.g.a. en eller anden MoinMoin bug kan jeg ikke logge på wiki. Noget Unicode
> error. Måske en anden kan lægge nedenstående referat op?

Done

> Venligst,
> Britta
>
> Referat af IRC møde søndag d. 7. november 2010 kl. 16.
>
> Dagsorden:
>
> 1/ Hej og navnerunde
> 2/ Valg af dirigent
> 3/ Valg af referent
> 4/ Godkendelse af referat fra sidste møde
> http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/XXX
> 5/ Ubuntu Live!
> 6/ Århus
> 7/ København
> 8/ Budget (1000 til århus til stand-plads, XXX til banner, YYY til ???)
> 9/ Brug af penge til at sende cd'er rundt i landet.
> 10/ Næste møde - hvornår?
> 11/ Eventuelt
>
> Til stede var:
>
> <agger>
> <britta>
> <lars_t_h>
> sbc (halvt)
> <AJenbo>
>
> ad.1. Punktet blev gennemført på fortræffelig vis.
>
> ad.2 Agger blev valgt som dirigent.
>
> ad.3 Britta blev valgt som referent.
>
> ad.4.Punktet blev anulleret da der ikke forelå et referat.
>
> Punkterne 5, 6 og 7 blev diskuteret samlet. Konklusionen blev at m.h.t. et Live
> arrangement i København er idéen så vidt vides gået død p.g.a. manglende
> arrangører. Et par af de tilstedeværende blev i stedet enige om at forsøge at
> støtte aktivt op om Aarhus arrangementet, som finder sted d. 20/11 i Storcenter
> Nord. Planlægningswiki her:
> http://osaa.dk/wiki/index.php/Ubuntu-release-arrangement. Flere frivillige søges
> til uddeling af CDer m.m. så mød endelig op, hvis du kan.
>
> ad. 8 Dkk 1250,- inkl. moms blev bevilget til en stadeplads i Storcenter Nord i
> forb. m. Live Aarhus. Foreningen Fri Software vil dog modtage en ansøgning om
> delvis eller fuld dækning af beløbet.
>
> ad 9. Mødet enedes om at UbuntuDanmark dækker forsendelse af ubuntu CDer.
>
> ad 10 d. 5/12 2010 blev foreslået og muligvis vedtaget. Se evt. loggen her:
> http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2010/11/07/%23ubuntu-dk-moede.html
>
> ad 11. agger orienterer om Aarhus Live planerne på wiki, mailingliste og i forum.
>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>Mere information om maillisten ubuntu-dk.