[ubuntu-dk] Irc møde d. 7/11 2010

Britta Pedersen briped at gmail.com
Man Nov 8 04:31:08 GMT 2010


P.g.a. en eller anden MoinMoin bug kan jeg ikke logge på wiki. Noget Unicode 
error. Måske en anden kan lægge nedenstående referat op?

Venligst,
Britta

Referat af IRC møde søndag d. 7. november 2010 kl. 16.

Dagsorden:

1/ Hej og navnerunde
2/ Valg af dirigent
3/ Valg af referent
4/ Godkendelse af referat fra sidste møde
http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/XXX
5/ Ubuntu Live!
6/ Århus
7/ København
8/ Budget (1000 til århus til stand-plads, XXX til banner, YYY til ???)
9/ Brug af penge til at sende cd'er rundt i landet.
10/ Næste møde - hvornår?
11/ Eventuelt

Til stede var:

<agger>
<britta>
<lars_t_h>
sbc (halvt)
<AJenbo>

ad.1. Punktet blev gennemført på fortræffelig vis.

ad.2 Agger blev valgt som dirigent.

ad.3 Britta blev valgt som referent.

ad.4.Punktet blev anulleret da der ikke forelå et referat.

Punkterne 5, 6 og 7 blev diskuteret samlet. Konklusionen blev at m.h.t. et Live 
arrangement i København er idéen så vidt vides gået død p.g.a. manglende 
arrangører. Et par af de tilstedeværende blev i stedet enige om at forsøge at 
støtte aktivt op om Aarhus arrangementet, som finder sted d. 20/11 i Storcenter 
Nord. Planlægningswiki her: 
http://osaa.dk/wiki/index.php/Ubuntu-release-arrangement. Flere frivillige søges 
til uddeling af CDer m.m. så mød endelig op, hvis du kan.

ad. 8 Dkk 1250,- inkl. moms blev bevilget til en stadeplads i Storcenter Nord i 
forb. m. Live Aarhus. Foreningen Fri Software vil dog modtage en ansøgning om 
delvis eller fuld dækning af beløbet.

ad 9. Mødet enedes om at UbuntuDanmark dækker forsendelse af ubuntu CDer.

ad 10 d. 5/12 2010 blev foreslået og muligvis vedtaget. Se evt. loggen her: 
http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2010/11/07/%23ubuntu-dk-moede.html

ad 11. agger orienterer om Aarhus Live planerne på wiki, mailingliste og i forum.Mere information om maillisten ubuntu-dk.