[ubuntu-dk] Referat af møde 3/5 2009

Jesper Jarlskov jesper at jarlskov.dk
Søn Maj 3 18:38:52 BST 2009


Her er så referatet for dagens IRC møde. Vedhæftet er log for hele 
mødet, som også kan findes på linket nederst i mailen.

# Hej og navnerunde
-------
16:11 < sbc> Jeg hedder Søren Caspersen, 27 år, fra kbh, studerende og 
kassere
       i foreningen.
16:11 < jarlen> Jesper Jarlskov, 22, studerende og bestyrelsesmedlem i
        foreningen, fra København
16:11 < OZ3TL> Torben Larsen 41 år radio amatør kritisk revisor i foreningen
16:11 < pixiarvai> christian arvai , 34, redaktør i ubuntudanmark.dk
16:11 < eitreach> Christoffer Nielsen, 23 år, forumadmin.
16:12 < mpih> Martin Pihl, 28, afgående formand for foreningen
16:12 < yamba> Jimi Handberg 33 år, lagermand fra værløse
16:14 < ChrisBuchholzEee> Hej - chrisbuchholz, 18 år og alt for mange 
tømmermænd
16:15 < Don_S> Sakse Dalum, 18, kan godt lide fri software.
16:54 < sound1> michael jensen 33 år københavner og undskyld jeg kommer 
for sent


# Valg af dirigent
-------
 - sbc valgt, frem til punktet om software patenter, hvorefter eitreach 
tager over

# Valg af referent
-------
 - jarlen valgt

# Godkendelse af referat fra sidste møde
 * https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2009-April/001386.html
-------
Godkendt.
Dagsordenen er for søndagsmødet sidste måned der ikke er blevet godkendt 
før. Der var usikkerhed om der fandtes dagsorden fra onsdagsmødet , og 
om det overhovedet var afholdt.


# Forslag: Støtte til transport.
 * Der stilles forslag at foreningen kan betale transport til f.eks. 
deltagelse i konferencer, eller fysiske møder i f.eks. 
hjemmesidegruppen. -sbc
-------
Der blev diskuteret forskellige løsninger og beløbsstørrelser foreningen 
kunne tænkes at ville dække i forbindelse med konferencer, osv. Det blev 
opdelt i 3 typer arrangementer:
 - Konferencer og lignende hvor det virker relevant at repræsentere 
foreningen.
 - Foreningsarrangementer á la hjemmesidemøde.
 - Større arrangementer, á la Live!

Vedrørende konferencer blev der stemt om løsningsforslaget:
 - Alle rejseudgifter dækkes hvis ingen lokale ønsker/har mulighed for 
at deltage - (5 for, 3 imod), vedtaget
17:07 < sbc> +1
17:07 < sound1> +1
17:07 < Don_S> +1
17:07 < OZ3TL> -1
17:07 < sbc> (altså, vi dækker hele transportomkostnige)
17:07 < jarlen> +1
17:07 < yamba> +1
17:07 < pixiarvai> -1
17:08 < eitreach> -1
Det blev aftalt at dette også galdt rejseudgifter for de 2 
repræsentanter til Open Office konferencen (6 stemmer for, 1 blank)

Vedrørende interne møder i foreningen:
17:29 < sbc> Så går vi til afstemning. Vi har et forslag der hedder at vi
       dækker billigste transportform til og fra interne møder, under
       forudsætning af at det er blevet godkendt på et irc møde på
       forhånd.
5 for 1 imod
17:29 < sbc> +1
17:29 < Don_S> +1
17:30 < OZ3TL> -1
17:30 < yamba> +1
17:30 < jarlen> +1
17:30 < yamba> +1
Der blev argumenteret for forskellige former for puljer for at sikre at 
alle foreningens midler ikke blev brugt med det samme, men der skal 
stilles forslag til dette på næste møde.

Vedrørende Live!:
Det blev aftalt at der fra til hvert Live! kan ansøges om støtte til 
fællestransport for folk der kommer langvejs fra. Der skal ansøges om 
penge på forhånd så pengene kan indregnes i budgettet, og ansøgningen 
skal godkendes på et IRC-møde før pengene kan tildeles.

# Ubuntu Live! 9.10 Odense eller Århus?
 * Vi har vendt emnet er par gange før, nu skal der snart tages en 
beslutning -sbc
-------
Næste Live! bliver i Århus.

# Skal vi (som forening) underskrive http://stopsoftwarepatents.eu/?
 * - Sakse / DonS
-------
Vi nåede frem til en afstemning med 3 muligheder:
 - A) Vi skriver under som forening. - 2 for, 3 imod
 - B) Vi skriver IKKE under som forening, men opfordrer vores medlemmer 
til at skrive under enkeltvis. - 3 for, 1 imod
 - C) Vi blander os udenom. - 2 for, 2 imod
B er vedtaget.

# [Debat] Evaluering af Ubuntu Live!
 * Hvad virkede, hvad virkede ikke, hvordan gør vi det bedre næste gang? 
-sbc
-------
Generel enighed om at det var et godt og hyggeligt arrangement. Men det 
nævnes at der fremover skal være mere fokus på at nå ud til folk udenfor 
"kernen" i foreningen, for at udbrede ordet om Ubuntu.
Der blev lagt mærke til at langt størstedelen af de fremmødte var 
lokale, så der var overvejelser om at lave mindre, men mere lokale 
arrangementer fremover.

# Næste møde - hvornår?
-------
Onsdag d. 20/5 kl 19 i #ubuntu-dk-moede

# Eventuelt
-------
Det endte (igen) med at blive et meget langt møde, så der var ikke 
rigtigt nogen tilbage ved dette punkt.
Opstillingslisten til bestyrelsen ved generalforsamlingen søndag d. 10/5 
(næste søndag) blev hurtigt gennemgået. Listen kan desuden ses på 
dagsordenen:
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Forening/Generalforsamlinger/Generalforsamling 
nr. 2

Log for mødet findes på:
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/M%C3%B8der/IRCM%C3%B8de34Log

-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn    : irc.log
Type    : text/x-log
Størrelse : 50860 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20090503/487aa96b/attachment-0001.bin 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.