[ubuntu-dk] Ophavsret på IRC, follow-up

Martin Pihl martin at martinpihl.dk
Tir Feb 3 20:07:28 GMT 2009


Jeg går ud fra, at det primært drejer sig om #ubuntu-dk-snak?

Har der været snak om, hvordan den 'disclaimer' skulle vises?

Jeg skal også gøre opmærksom på, at søndagens dagsordenspunkt om emnet
kun var et debat-emne, og at der mig bekendt ikke var noget på
dagsordenen til beslutning. Eller misforstår jeg bare din mail? :)

Martin

Christoffer Kiilerich Nielsen wrote:
> Hej folkens.
>
> På dagens IRC-møde (Søndag den 1. februar) blev der diskuteret om
> hvorvidt snak om software- musik-, video- og andet pirateri ved
> handling burde tillades på vores kanaler. Vi blev enige om at det ikke
> var tilfældet ved de helt åbentlyse tilfælde, og at vi burde lave en
> disclaimer på kanalerne om emnet. Dette er kun et udkast, så føl jer
> endelig frie til at komme med forslag eller rettelser.
>
> "Vi ønsker ikke på Ubuntu Danmark at blive kædet sammen med
> piratvirksomhed af nogen art, så al diskussion om samme frabedes,
> medmindre det er generel diskussion om emnet eller fildeling."
>
> Hvad vi ikke blev enige om, var en række gråzoner, f.eks. ved download
> af Windows-udgaver, hvis man var ejer af en licens. Det aftalte vi at
> tage op her, så jeg håber på en masse god respons, så vi kan få det
> afklaret.Mere information om maillisten ubuntu-dk.