[ubuntu-dk] Version2 kritik af oversættelse

Kenneth Nielsen k.nielsen81 at gmail.com
Ons Nov 12 09:01:16 GMT 2008


Den 30. okt. 2008 09.33 skrev <martin at martinpihl.dk>:

> jeg er også delvis enig med journalisten, og jeg vil mene, at det er den
> kritik som man kan forvente, hvis man oversætter efter en politik, som
> hedder, at det er det mest "logiske" eller "korrekte" ord, som det skal
> oversættes til, fremfor det ord som er mest anvendt. Så vil der være
> nogen, som ikke synes om det.
>
> Jeg tror det især er et udslag af tidligere tiders oversætterpolitik.
>
> Måske man skulle tage en stor diskussion i miljøet en gang for alle og få
> fastlagt en linje. Og over det næste halve eller hele år holde et par IRL
> møder også, hvor det bliver fastlagt, eller der bliver lagt nogle
> tydeligere rammer.


Ja det ville være rart, men er efter min mening også nærmest utopi. Sagen er
den, at der er fundamentalt forskellige meninger om hvad denne
oversætterpolitik skal være og hvorfor skulle man så slutte op om en
initiativ, hvor man prøver at lave en fælles politik, hvor man kan risikere
at komme i undertal og blive underkendt, når man (som VOSS jo med sine mange
små projekter lægger op til) blot kan holde sig for sig selv og gøre det
sådan som man selv synes det skal gøres.

En helt anden side af sagen er at det vil kræve en del resourcer som miljøet
simpelthen ikke har pt.

MVH Kenneth Nielsen

I beskæftiger jer mere med det end mig, så i kan helt sikkert bedre
> vurdere, om der er behov for det. Men jeg kunne umiddelbart godt se det
> fornuftige i, at vi arbejdede målrettet med at få skabt et fælles fodslag,
> og ikke mindst inddrage resten af OOS folkene, så der ikke bare bliver
> ensartet oversættelse, men der også bliver stor og bred opbakning til den
> linje, som der oversættes efter.
>
> Linjen vil få en helt anden grad af legitimation, hvis den har været
> igennem en proces i hele miljøet, og sådan en legitimation tror jeg ikke,
> man skal undervurdere.
>
> Jeg vil i øvrigt også tro, at det vil kunne få en hel masse andre positive
> afledte konsekvenser, hvis man gennemførte sådan et forløb. Online såvel
> som offline.
>
> Mvh
> Martin
>
> > Det er der vel egentlig ikke noget at sige til, for der er altså
> > pludselig nogle steder man falder over nogle meget skidte oversættelser
> >
> > Mvh Michael Hastrup Bendsen (MikeDK)
> >
> > Per Kongstad skrev:
> >> http://www.version2.dk/artikel/8909
> >>
> >> /Per
> >>
> >>
> >
> >
>
>
>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.