[ubuntu-dk] Referat af 13. møde i det danske LoCo team

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Tir Maj 6 22:10:40 BST 2008


Referat af 13. møde i det danske LoCo team.

Tilstede:

<Broder_Barteser>	Martin V. Jensen,
<ligemeget>		M.P.
<pimanx>		Martin Pihl
<mbudde>		Michael Budde
<agge1>			Carsten Agger
<shiyee>		Mads Chr. Olesen
<sbc>			Søren Caspersen
<andlo>			?
+ et par andre der hang ud i kanalen.

Dagsorden:

 * Hej og navnerunde
 * Godkendelse af referat fra sidste møde
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2008-April/000868.html
 * Valg af referent
 * Evaluering af Hardy Release Party
 * Næste Release Party? Hvornår: Ved 8.10 (oktober), ved 9.04 (april
'09) eller først til næste LTS (april 2010)?
 * Organisering som officiel forening.
 * Optagelse af nye medlemmer (se nedenfor)
 * Næste møde - hvem indkalder?
 * Eventuelt

Referat:

 * Hej og navnerunde

Blev klaret smertefrit.

 * Godkendelse af referat fra sidste møde
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2008-April/000868.html

Referatet blev godkendt.

 * Valg af referent

sbc blev 'valgt'

 * Evaluering af Hardy Release Party

Generel enighed om at RP'en var gået rigtig godt!
Der var for få oplæg til helt at udfylde tiden. gpg-signing blev vist
aldrig til noget.
pimanx savnede nogle flere/andre perspektiver på Ubuntu og ville gerne
have nogle foredragsholdere næste gang, som har en anden vinkel at
anskue tingene fra.
Generelt var det svært at få oplægsholdere, næste gang skal vi måske
prøve en mere aktivistisk og udadvendt facon hvor vi henvender os til
oplægsholdere vi gerne vil have med.
Opreklameringen gik godt, men der var ingen presse med til selve
arrangementet. Det kan måske ændres næste gang.

 * Næste Release Party? Hvornår: Ved 8.10 (oktober), ved 9.04 (april
'09) eller først til næste LTS (april 2010)?

Det blev besluttet at vi skal holde Release Party ved hver udgivelse
fra nu af. Måske med større markeringer ved LTS udgivelser.

 * Organisering som officiel forening.

Der blev nedsat en gruppe (kontakt sbc hvis du vil være med) som
kigger nærmere på de praktiske muligheder og udfordringer. Gruppen
kommer med et oplæg på et kommende IRC møde.
Gruppen består indtil videre af:
<sbc>, <ligemeget>, <pimanx>, <agge1>, <shiyee> og <andlo>

 * Optagelse af nye medlemmer

Mads Peter ( ligemeget / Lhademmor ) blev optaget.

 * Næste møde - hvem indkalder?

Det gør styregruppen - og mødet liggger den 1. juni.

 * Eventuelt

ubuntu-dk.org (og andre hjemmesider) blev nævnt. ligemeget overvejer
at oversætte ubuntu.com så vi kan få mere indhold på vores side.Mere information om maillisten ubuntu-dk.