[ubuntu-dk] Referat af 12. møde i det danske LoCo team

Martin Villiam Jensen info at blackcave.dk
Søn Apr 6 16:44:12 BST 2008


Referat af 12. møde i det danske LoCo team.

Tilstede:
Broder_Bateser - Martin Villiam Jensen
Soren - Søren Hansen
agger - Carsten agger
eitreach - christoffer Kiilerich Nielsen
Pimanx - Martin Pihl
MikedDK - Michael Hastrup
shiyee - Mads Chr. Olesen
OZ3TL - Torben Larsen

øvrige på kanalen:
sbc
jramskov
andlo


Dagsorden:

   * Hej og navnerunde
   * Godkendelse af referat fra sidste møde [WWW] 
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2008-March/000845.html
   * Valg af referent
   * @ubuntu-dk.org mail adresser, se [WWW] 
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2008-March/000853.html
   * De sidste detaljer for Hardy Release Party [WWW] 
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Arrangementer/HardyReleaseParty
   * * MadsChrOlesen (jeg bliver nok lidt forsinket til mødet + mit 
internet opfører sig underligt) vil gerne holde et kort foredrag om 
MultiADM, et program jeg er ved at skrive til at administrere flere 
software-installationer (herunder Ubuntu-installationer). Det er 
open-source, skrevet i Python og GTK+

   * Styregruppen - rekrutering af nye medlemmer?
   * Optagelse af nye medlemmer (se nedenfor)
   * Næste møde - hvem indkalder?
   * Eventuelt


Referat:

* Godkendelse af referat fra sidste møde 
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2008-March/000845.html
- godkendt

* Valg af referent
- Broder_Barteser er valgt som referent

* @ubuntu-dk.org mail adresser, se 
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2008-March/000853.html
- Forslaget er uden tvivl vedtaget.

* De sidste detaljer for Hardy Release Party 
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Arrangementer/HardyReleaseParty
- programmet er godkendt med det nye oplæg ved MadsChrOlesen
- Der vil ikke blive lavet flyers på papir - vi lægger vægt på online 
distribution, dog er folk velkomne til at printe ud og sætte op 
forskellige steder. MadsRH fra Ubuntudanmark har lavet nogen udkast som 
kan ses her: 
http://anotherubuntu.blogspot.com/2008/03/danish-ubuntu-804-release-party-artwork.html 
- Det endelig eksemplar skulle gerne komme ud på mail snarest...

* Styregruppen - rekrutering af nye medlemmer?
- Mads Chr. Olesen (shiyee) og Carsten agger er optaget som medlemmer af 
styregruppen

* Optagelse af nye medlemmer
- Ingen personer på listen.

* Næste møde - hvem indkalder?
- Det gør styregruppen

* Eventuelt
* * <pimanx> Jeg synes styregruppen måske skulle overveje at organisere 
sig som en forening, med de fordele det nu har i Danmark - også mht 
økonomi og en bedre organisering. Det kunne i hvert fald være et punk 
til diskussion egnag
- Et godt forslag der vil blive diskuteret af styregruppen. Punktet 
tages op til næste møde.Mere information om maillisten ubuntu-dk.