[ubuntu-dk] Printer opsætning

OZ3TL Torben Larsen oz3tl.torben.larsen at gmail.com
Søn Mar 30 22:14:39 BST 2008


Jeg har lavet denne hjælp til opsætning af en multifunktionsprinter men
vil gerne have nogle tilbagemeldinger også fordi det er den første jeg
har haft nallerne i.

-- 


vy 73 de OZ3TL
Torben Larsen
oz3tl at qrz.dk
oz3tl.torben.larsen at gmail.com


-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn    : Printer DCP-560CN.odt
Type    : application/vnd.oasis.opendocument.text
Størrelse : 21830 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20080330/ee634381/attachment-0001.odt 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.