[ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback ønskes.

Anders Jerlöw andersjnielsen at gmail.com
Tir Jul 22 17:36:34 BST 2008


Hej Søren

Jeg fandt lige disse to links: 

http://borger.dk/forside/kultur-og-fritid/foreningsliv/info#Stifte

http://www.familieadvokaten.dk/Emner/950.html

jeg kan ikke finde noget om krav om gebyr for medlemskab man skal dog
aflægge årsregnskab, hvis man ønsker at modtage støtte og det er jo lidt
tungt arbejde så det plejer man at udlicitere til en revisor og de koster
penge derfor er det en grund til at tage et gebyr.

Men der er intet ondt i at aflevere sit eget regnskab så skal det sikkert
blot være godkendt af en revisor. Men nu spekulere jeg.

Anders

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Søren Bredlund Caspersen [mailto:soeren.b.c at gmail.com] 
Sendt: 22. juli 2008 18:14
Til: Anders Jerlöw
Emne: Re: [ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback
ønskes.

Hej Anders.

Ved du om det er et krav at man har et kontingent før man kan få
støtte? Jeg er heller ikke inde i reglerne, men men hvis det er et
krav for at få støtte at man har et kontingent der er strengt større
end nul, så er det jo et rigtig godt argument for at opkræve et
kontingent.

Mvh.
Søren

2008/7/22 Anders Jerlöw <andersjnielsen at gmail.com>:
> Fordelen ved at lave en forening med medlemskab og kontingent er også, at
> man så kan søge om støtte og foreningspenge fra stat og kommune.
> Jeg er ikke inde i regelsættet for disse ansøgninger, men der er store
> fordele i at søge som forening, da man kan få lokaler og penge osv.
Stillet
> til rådighed Som en forening. Blot man kan påvise almennyttighed og åben
> adgang for alle. (rimelig meget Ubuntu standarder) ;O)
>
> Anders (zenmester)
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: ubuntu-dk-bounces at lists.ubuntu.com
> [mailto:ubuntu-dk-bounces at lists.ubuntu.com] På vegne af Martin Pihl
> Sendt: 22. juli 2008 07:40
> Til: Dansk mailingliste til det danske Ubuntu LocoTeam til
> diskussion/koordination af aktiviteter
> Emne: Re: [ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback
> ønskes.
>
> Ja, det er især punktet om kontingent/medlemsskab, vi skal have en
> afklaring på. Et medlemsskab på 0 kr, er selvfølglig det, som ligner den
> nuværende struktur mest, men samtidigt giver kontingent nogle penge til
> foreningen at lave aktiviteter for. Medlemsskab kunne administreres via
> registrering af medlemmer i Launchpad i subteam til 'Ubuntu-dk'. Det gør
> det også nemt at holde styr på udløbede medlemsskaber.
> En ting jeg dog er lidt i tvivl om med denne model, er om vi overhovedet
> MÅ det. Jeg er ikke 100% sikker på, at medlemslisten må være offentlig
> tilgængelig...
>
> Foreningens hjemsted kan vel bare hedde "Danmark" i første omgang, og så
> får den en konkret adresse efter den formand, der vælges?
>
> On Sat, 2008-07-19 at 15:05 +0200, Søren Bredlund Caspersen wrote:
>
>> Hej alle.
>>
>> På næste irc møde vil vi i gruppen der arbejder med Ubuntu DK som
>> officiel forening gerne have lidt feedback på det vi har lavet indtil
>> videre - specielt forslag til vedtægter.
>> https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Møder/UbuntuDKsomForening
>>
>> Vi håber efter irc mødet søndag d. 3. august at kunne udfærdige et
>> endeligt udkast til vedtægter. Den stiftende generalforsamling kan så
>> afholdes efter irc mødet søndag d. 7. september.
>>
>> Specielt vil vi gerne have en diskussion af følgende punkter, så vi
>> kan møde op til mødet med gode argumenter for / imod og kan tage
>> beslutninger på et fornuftigt grundlag. Bemærk dog at vedtægterne
>> først endeligt vedtages på den stiftende generalforsamling. Det er
>> altså stadig muligt at komme med ændrings forslag, men det er altid
>> rart at have diskussionen i god tid før.
>>
>> * Kontingent.
>>        1.  Kontingentet på nul kr. Dette vil give alle mulighed for
>> at være med, personlig økonomi vil ikke være en begrænsning. Måske
>> specielt en fordel ud fra et demokratisk synspunkt. (hvordan skal en
>> tilmelding så registreres? Evt som team på Launchpad under Ubuntu-dk?)
>>        2. Kontingent på 50 - 150 kr. Dette vil give foreningen nogle
>> økonomiske midler at arbejde med.
>> * Foreningens navn
>> * Foreningens hjemsted
>> * Foreningens formål (skal godkendes)
>> * Pressekontakt vælges af bestyrelsen eller generalforsamlingen?
>> * Hvis generalforsamlinger foregår via IRC skal stemme procedure
>> afklares. Anonym afstemning kan blive svært. Der skal endvidere sikres
>> at kun foreningsmedlemmer kan stemme til mødet.
>> * Der skal skabes klarhed om antal bestyrelsesmedlemmer og valg af
>> formand etc. i forslaget til vedtægter. (5+2=7)
>>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>
>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>
Mere information om maillisten ubuntu-dk.