[ubuntu-dk] Open Source Days

Carsten Agger agger at c.dk
Man Aug 11 20:04:23 BST 2008


On Mon, 2008-08-11 at 20:46 +0200, Martin Pihl wrote:


> Hvordan ser det ud med planlægningen af standen til Open Source Days.
> Har vi alt vi behøver?
> 
> Kunne vi ikke lave noget mere materiale, så vi kan vise et bredt udvalg
> af flyers, brochurer mm.? Vi kunne lave nogle gode (professionle) prints
> af det eksisterende materiale, hvor vi har varierende
> marketingsmateriale på både dansk og engelsk:
> 
> https://wiki.ubuntu.com/MarketingTeam/Materials
> http://www.myupload.dk/showfile/4476665646.pdf (Hardy flyer på dansk)
> 
> Forhåbentlig kan vi nå at få noget materiale med om release party 8.10,
> men ellers kan vi måske få nogle kreative mennesker til at designe en
> pamflet specifikt til Open Source Days...
> 
> Ang. tryk så vil jeg gerne donere lidt skillinger til det, hvis der bare
> er nogen der vil sørge for det praktiske omkring selve trykningen. Hvis
> der er andre, som også har lyst, og der er stemning for det, kan vi jo
> lave en pulje til tryk af materialer..?

(Er nu tilbage fra tre ugers ferie :-))
Mht. det praktiske er det jo nok noget med at få et tilbud fra et
billigt trykkeri og så få trykt nogle hundrede eksemplarer,  måske
"dyppe tæerne" ved først at få trykt flyeren og så flere materialer
samme sted, hvis resultatet bliver godt. Jeg vil også gerne donere et
mindre beløb til trykningen.


Mere information om maillisten ubuntu-dk.