[ubuntu-dk] Referat fra dagens IRC møde (16)

Martin Pihl martin at martinpihl.dk
Søn Aug 3 18:58:07 BST 2008


Hvis jeg ikke har fået alle med på listen over fremmødte, så råb gerne
op så i kan blive smidt på referatet :)

================================================
== Referat af 16. møde i det danske LoCo team ==
================================================

Tilstede var:
=============

Martin Pihl, <mpih>
Christian Arvai, <pixiarvai>
Allan, <smeg01>
Michael, <MikeDK>
Ukendt, <Qubex>
Per Kongstad, <Kongstad>
Philip Munksgaard, <Munksgaard>
Anders Jerlöw, <zenmster>

Dagsorden:
==========
1. Hej og navnerunde
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Valg af referent
4. Feedback til forenings gruppens forslag til vedtægter
UbuntuDKsomForening
5. Nye mødetidspunkter
6. Nedsættelse af marketingsgruppe og pressekontakt
7. Kommentarer til / godkendelse af Ubuntu Adfærdskodeks.
8. Optagelse af nye medlemmer (se nedenfor)
9. Næste møde - hvornår?
10. Eventuelt

1. Hej og navnerunde
====================
Overstået fredeligt. Se deltagerlisten

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
=========================================
Godkendt.

3. Valg af referent
===================
mpih blev valgt med larmende tavshed :-)

4. Feedback til forenings gruppens forslag til vedtægter
UbuntuDKsomForening
===========================================================================
Det blev først og fremmest spørgsmålet om kontingent, som prægede den
diskussion der var. Det endte med, at der blev taget en beslutning om at
fortsætte med spørgsmålet på mailinglisten samt lave en vejledende
afstemning. Resultatet af afstemningen var:

Imod kontingent: 1
For kontingent: 2
For frivillig kontingent med minimumsbeløb på 50 kr.: 4
Ved ikke:  0

Diskussionen om kontingent fortsætter.

5. Nye mødetidspunkter
======================
Det blev besluttet at afvikle månedens andet møde den tredje onsdag i
måneden kl. 21.

Der var ligevægt i stemmerne for henholdsvis kl. 20 og 21 (4 mod 4).
Mpih hoppede med på kl. 21, så mødet valgte kl. 21 med 5 stemmer mod 3.
Vi evaluerer dag og tidspunkt, når vi har et erfaringsgrundlag.

6. Nedsættelse af marketingsgruppe og pressekontakt
===================================================
Af de fremmødte var dte kun mpih som meldte sig. sbc har forhåndmeldt
sig, og zenmster ville gerne med på mailingliste, men kan ikke bidrage
med en masse. mpih sender en adresse rundt, så folk kan melde sig til
gruppen. Valget af pressekontakt blev ikke taget op men udskydes.

7. Kommentarer til / godkendelse af Ubuntu Adfærdskodeks.
=========================================================
Der var ingen kommentarer, men derimod enstemmig enighed om at godkende
den.

8. Optagelse af nye medlemmer (se nedenfor).
===========================================
Ingen nye medlemmer til optagelse.

9. Næste møde - hvornår?
========================
På grund af vedtagelsen om nyt mødetidspunkt (se pkt. 5) er næste IRC
møde onsdag den 20. kl. 21 på #ubuntu-dk-moede.

10. Eventuelt
=============
mpih opfordrede de tilstedeværende til at melde sig til mailinglisten,
hvor planlægningen af næste release party foregå - også selvom man ikke
kan bidrage med noget konkret. Tilmeldelse til mailinglisten kan foregå
på http://www.freelists.org/list/8.10-fest.

Tak for godt møde!Mere information om maillisten ubuntu-dk.