[ubuntu-dk] Gang i "community'en" igen?

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Tir Maj 1 11:30:25 BST 2007


Dagsorden og "indkaldelse" nu på wiki'en, her:

https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/IRCM%c3%b8de2

Ret mine stavefjel, tilføj emner til dagsordenen, skriv hvornår du kan osv.
Gratis styresystem til de 3 første der tilmelder sig! - Tilmeld dig før din
nabo! ;)

Søren

On 4/25/07, Søren Bredlund Caspersen <soeren.b.c at gmail.com> wrote:
>
>
> Gang i "community'en" igen?
>
> Siden sidste irc møde er det mit indtryk at aktivitetsniveauet har været
> lidt lavt.
>
> Derfor har jeg her 3 konkrete forslag som forhåbentlig kan skabe lidt
> debat og efterfølgende aktivitet i LoCo-teamet.
>
>
> 1) Vi (genindfører?) månedlige irc møder.
>
> 2) Vi forpligter os til på en eller anden måde at markere hver udgivelse
> (altså 2 gange om året, næste gang til oktober).
>
> 3) Vi forpligter os til mellem hver udgivelse at afholde 2 arrangementer.
> Det kunne både være udadvendte arrangementer ( f.eks. uddeling af
> live-cd'er) eller mere interne (f.eks. oplæg fra udviklere, tips&tricks
> eller en arbejdsweekend/sweatshop med fokus på dokumentations/oversættelses
> arbejde etc.)
>
> (Dette må selvfølgelig aldrig blive en hæmsko. Hvis der er et arrangement
> under opsejling skal det selvfølgelig aldrig afvises med "vi har opfyldt
> vores kvote for denne periode".)
>
>
> Hvis der er enighed om ovenstående (eller noget lignende) vil jeg også
> foreslå at vi udnævner en "tovholder" til hvert projekt. Ikke for at kunne
> pege fingre hvis noget går galt, men for at sikre at der faktisk er nogen
> der følger op på projektet. Denne tovholder skal selvfølgelig kunne bede om
> hjælp, men der er nok en tendens til at  alle tænker "der er nok nogen andre
> der gør det" hvis der ikke er sat et eller flere navne på en opgave.
> Tovholderen kan selvfølgelig altid uddelegere ansvar og opgaver, eller melde
> ud hvis andre ting (familie, job, skole, vista...) tager for meget tid og en
> anden skal tage over.
>
>
> Med håb om en konstruktiv debat ;)
>
> Søren
>
>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.