Proceedings from UDS for Ubuntu 9.04

Og Maciel ogmaciel at gnome.org
Fri Jan 16 14:50:42 UTC 2009


Was localization discussed at all? /me can't find anything in that link :/
-- 
Og B. Maciel

omaciel at foresightlinux.org
ogmaciel at gnome.org
ogmaciel at ubuntu.com

GPG Keys: D5CFC202

http://www.ogmaciel.com (en_US)
http://blog.ogmaciel.com (pt_BR)
More information about the Ubuntu-devel-discuss mailing list