[U-co] Google Summer of Code 2009

Luis F. Lopez luis.lopez en ubuntu.com
Vie Mar 6 17:57:20 GMT 2009


Hola,

El GSoC [1] está por comenzar. Aquellos estudiantes que estén interesados en 
postular un proyecto, favor contactarme fuera de la lista.

[1] http://code.google.com/soc/

Saludos,


-- 
Luis F. Lopez
E-mail : luis.lopez en ubuntu.com
Ubuntu - Linux for human beings | www.ubuntu.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Key: keyserver.ubuntu.com
Key ID: 1024D/5B3D8241
Fingerprint: 2050 1034 FCCC 3D9F 24D5  3C9D 7CC5 71DE 5B3D 8241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más información sobre la lista de distribución Ubuntu-co