[Ubuntu-cat] modificat /etc/fstab no arranca

Walter Garcia-Fontes walter.garcia a upf.edu
div nov 18 11:53:54 UTC 2022


* Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [18/11/22 12:40]:
> > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [18/11/22 09:57]:
> > > vaig instal·lar la versió 22.04.1 i la partició de les dades no es
> > muntava
> > > i vaig cercar per internet i vaig editar /etc/fstab i vaig afegir l'UUID
> > > obtingut tal com indica aquí:
> > >
> > https://vivaelsoftwarelibre.com/montar-particiones-al-iniciar-linux-automaticamente/
> > ,
> > > d'aquesta manera:
> > >
> > > UUID=xxxxx... /media/dades ext4 rw 0 1
> > >
> > > i no arranca, suposo que és perquè no vaig posar això:
> > > user,errors=remount-ro,auto,exec,
> > > davant de rw
> >
> > Una manera d'arreglar-ho és iniciar el sistema amb un USB autònom
> > (Live USB) i editar l'fstab, sempre i quan no tinguis les particions
> > encriptades.
> >
> > Per tant inicies el sistema amb el USB autònom, i fas "Provar
> > l'Ubuntu" (no instal·lar). Un cop accedeixes a l'escriptori, obres una
> > terminal. Si la partició on tens l'fstab és /dev/sda1 (canvia a la que
> > sigui si està a un altre dispositiu, si no saps quina és, des de la
> > sessió autònoma ho podràs esbrinar) entra les ordres segúents:
> >
> > sudo mount /dev/sda1 /mnt
> > sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
> > sudo mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts
> > sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
> > sudo mount -o bind /sys /mnt/sys
> > sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
> > sudo chroot /mnt
> >
> > Ara a /mnt/sda1 hauries de poder veure el teu sistema, i la carpeta
> > /etc on podràs editar el fitxer fstab.
> >
> > Si tot ha anat bé i un cop que acabes, desmuntes tot i a veure si
> > reinicia:
> >
> > sudo umount /mnt/dev/pts
> > sudo umount /mnt/dev
> > sudo umount /mnt/proc
> > sudo umount /mnt/sys
> > sudo umount /mnt
> > sudo reboot
> >
> a partir de la segona ordre, em diu que el segon punt de muntatge no
> existeix,
> ubuntu a ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
> ubuntu a ubuntu:~$ sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
> mount: /mnt/dev: mount point does not exist.
> ubuntu a ubuntu:~$ sudo mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts
> mount: /mnt/dev/pts: mount point does not exist.
> ubuntu a ubuntu:~$ sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
> mount: /mnt/proc: mount point does not exist.
> ubuntu a ubuntu:~$ sudo mount -o bind /sys /mnt/sys
> mount: /mnt/sys: mount point does not exist.
> ubuntu a ubuntu:~$


Has comprovat si /dev/sda1 és realment on tens nuntada l'arrencada del
sistema? 

-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de Llobregat

Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat