[Ubuntu-cat] modificat /etc/fstab no arranca

Walter Garcia-Fontes walter.garcia a upf.edu
div nov 18 09:35:21 UTC 2022


* Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [18/11/22 09:57]:
> vaig instal·lar la versió 22.04.1 i la partició de les dades no es muntava
> i vaig cercar per internet i vaig editar /etc/fstab i vaig afegir l'UUID
> obtingut tal com indica aquí:
> https://vivaelsoftwarelibre.com/montar-particiones-al-iniciar-linux-automaticamente/,
> d'aquesta manera:
> 
> UUID=xxxxx... /media/dades ext4 rw 0 1
> 
> i no arranca, suposo que és perquè no vaig posar això:
> user,errors=remount-ro,auto,exec,
> davant de rw

Una manera d'arreglar-ho és iniciar el sistema amb un USB autònom
(Live USB) i editar l'fstab, sempre i quan no tinguis les particions
encriptades.

Per tant inicies el sistema amb el USB autònom, i fas "Provar
l'Ubuntu" (no instal·lar). Un cop accedeixes a l'escriptori, obres una
terminal. Si la partició on tens l'fstab és /dev/sda1 (canvia a la que
sigui si està a un altre dispositiu, si no saps quina és, des de la
sessió autònoma ho podràs esbrinar) entra les ordres segúents:

sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
sudo mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
sudo mount -o bind /sys /mnt/sys
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
sudo chroot /mnt

Ara a /mnt/sda1 hauries de poder veure el teu sistema, i la carpeta
/etc on podràs editar el fitxer fstab. 

Si tot ha anat bé i un cop que acabes, desmuntes tot i a veure si
reinicia:

sudo umount /mnt/dev/pts
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt/sys
sudo umount /mnt
sudo reboot

-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de Llobregat
Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat