[Ubuntu-cat] No puc actualitzar la distribucio. Que faig malament?

Walter Garcia-Fontes walter.garcia a upf.edu
dim gen 11 16:44:07 UTC 2022


* pacoriviere, paco a riviere.cat [11/01/22 17:38]:
> @lenix:~$ sudo apt-get update -y
> Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
> Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
> Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
> Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
> S'està llegint la llista de paquets… Fet                       
> @lenix:~$ sudo apt-get upgrade -y
> S'està llegint la llista de paquets… Fet 
> S'està construint l'arbre de dependències       
> S'està llegint la informació de l'estat… Fet
> S'està calculant l'actualització… Fet
> S'han mantingut els paquets següents:
>   apt apt-utils dpkg libapt-pkg5.0 linux-generic linux-headers-generic
>   linux-image-generic ubuntu-advantage-tools update-notifier
>   update-notifier-common
> 0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 10 no actualitzats.
> @lenix:~$ sudo do-release-upgrade -d
> S'està cercant una versió nova de l'Ubuntu
> Upgrades to the development release are only 
> available from the latest supported release.
> @lenix:~$ uname -a
> Linux lenix 4.4.0-186-generic #216-Ubuntu SMP Wed Jul 1 05:34:05 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
> @lenix:~$ 

Quina versió tens? Sembla Xenial 16.04...

Què és el que vols fer? Actualitzar els paquets d'aquesta versió o
actualitzar a una versió més nova?

Em sembla que Ubuntu 16.04 ja no té manteniment. Potser el millor és
fer una còpia de les dades i fer una instal·lació des de 0.

-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de Llobregat
Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat