[Ubuntu-cat] Swap (Era: La versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada)

Walter Garcia-Fontes walter.garcia a upf.edu
dis mar 20 09:57:32 UTC 2021


* Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [19/03/21 19:23]:
> *Si la partició "sda8" d'intercanvi (swap) és innecessària, pdria passar
> l'espai a la "sda6" perquè sovint m'avisa que es queda amb poc espai. Ho
> puc fer amb el GParted?*
> Dispositiu   Start   Final  Sectors  Size Tipus
> > /dev/sda1    2048   821247   819200  400M Windows recovery
> > environment
> > /dev/sda2   821248  1435647   614400  300M EFI System
> > /dev/sda3   1435648  1697791   262144  128M Microsoft reserved
> > /dev/sda4   1697792  61145087  59447296 28,4G Microsoft basic data
> > /dev/sda5 1429211136 1465147391  35936256 17,1G Windows recovery
> > environment
> > /dev/sda6  61147136  96987135  35840000 17,1G Linux filesystem
> > /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> > /dev/sda8 1382336512 1429211135  46874624 22,4G Intercanvi Linux
> > /dev/sda9  98011136 154707967  56696832  27G Linux filesystem
> > /dev/sda10 1343275008 1382336511  39061504 18,6G Linux filesystem

Millor canviar el tema del fil, perquè ja no es tracta del mateix. Com
es pot veure aquí tens 22 Gigues dedicats a la partició d'intercanvi
(swap). No sé quanta memòria té el teu ordinador, però de totes
maneres és una barbaritat d'espai, sols justificable si el teu sistema
te molta memòria i vols fer hibernació, és a dir poder mig apagar el
sistema i recuperar exactament l'estat que tenia en engegar-lo. 

Per una altra part des de fa uns anys els sistemes ja no fan servir
una partició dedicada a intercanvi, sinó que fan servir un
fitxer. Aquest fitxer pot estar localitzat a l'arrel (/) o a qualsevol
altra lloc. Per tant es tractaria tant de reclamar aquest espai
inutilitzat de la partició /dev/sda8 com també de configurar perquè el
swap es faci amb un fitxer, i no una partició.

Per tant el primer que has de pensar és quanta memòria té el teu
sistema (per exemple "free -h" t'ho mostrarà) i segon, si vols fer
hibernació o no.

-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de Llobregat
Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat