[Ubuntu-cat] La versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada

Joan Inglada Roig joan.inglada a gmail.com
diu mar 7 21:04:16 UTC 2021


Exacte, dades és la /dev/sda7. Ho veig tot com en la versió 18.04 però he
de muntar prèviament aquesta partició per evitar problemes de carpeta no
trobada o fitxer inexistent, etc.
Adjunto la distribució de particions segons el Gparted
[image: imatge.png]
I, per exemple les propietats d'un vídeo, de la carpeta Vídeos que penja de
la carpeta dades, es veu així:
[image: imatge.png]
cosa que hauria de ser: /media/joan/*dades*/Vídeos

Mirant-ho des de la 18.04, és això:
https://paste.ubuntu.com/p/YsZx5jf6df/
[image: imatge.png]
[image: imatge.png]
ara m'adono que aquí, a la 18.04 és diferent: /home/dades/Vídeos

Salutacions
Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des
d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.


Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dg., 7 de
març 2021 a les 18:02:

> * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [07/03/21 17:44]:
> > Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dg., 7
> de
> > març 2021 a les 11:13:
> >
> > > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [06/03/21 23:21]:
> > > > Tinc el sistema operatiu en una partició i les dades en una altra i
> la
> > > > versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada, cosa que
> > > > si em fa i m'ha fet sempre, arrencant amb la versió 18.04, que tinc
> > > > en una altra partició.
> > > > Què cal fer per solucionar-ho?
> > >
> > > Per veure quins discos i particions tens, si us plau enganxa el
> > > resultat de:
> > >
> > > sudo fdisk -l
> > > sudo mount
> > >
> > > a
> > >
> > > paste.ubuntu.com
> > >
> > > i enganxa l'enllaç que et mostra aquí.
> > >
> > >
> > >
>
> > Gràcies Walter.
> > aquí el tens:
> > https://paste.ubuntu.com/p/Q2p4k6KZNh/
>
> Suposo que aquestes operacions les has fetes des de la versió 20.04, oi?
>
> La part important de la primera ordre és:
>
> Dispositiu   Start   Final  Sectors  Size Tipus
> /dev/sda1    2048   821247   819200  400M Windows recovery
> environment
> /dev/sda2   821248  1435647   614400  300M EFI System
> /dev/sda3   1435648  1697791   262144  128M Microsoft reserved
> /dev/sda4   1697792  61145087  59447296 28,4G Microsoft basic data
> /dev/sda5 1429211136 1465147391  35936256 17,1G Windows recovery
> environment
> /dev/sda6  61147136  96987135  35840000 17,1G Linux filesystem
> /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> /dev/sda8 1382336512 1429211135  46874624 22,4G Intercanvi Linux
> /dev/sda9  98011136 154707967  56696832  27G Linux filesystem
> /dev/sda10 1343275008 1382336511  39061504 18,6G Linux filesystem
>
> I de la segona:
>
> /dev/sda2 on /boot/efi type vfat
> (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
> /dev/sda6 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
> /dev/sda7 on /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 type ext4
> (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
>
> Segons això, l'arrencada la tens a "/dev/sda2", i el sistema Ubuntu
> 20.04 a "/dev/sda6". Em pregunto que on està la versió anterior,
> perquè a part de la "sda6" hi ha 2 particions que semblen de sistema,
> "sda9" i "sda10". A més tens una partició d'intercanvi (swap) enorme a
> "sda8" i possiblement innecessària. Però això es un altre tema.
>
> Suposo que el que dius "dades" deu estar la partició gran:
> /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
>
> Aquesta partició, si et fixes a la segona ordre, està muntat a:
> /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2
>
> Aquest punt de muntatge el fa l'Ubuntu de manera automática.
>
> És a dir si navegues a aquesta carpeta hauries de veure el que hi ha a
> aquesta partició. No sé com ho tenies muntat a la versió anterior de
> l'Ubuntu: ho tenies muntat a "/data"? Si no ho recordes hauries de
> tornar a engegar la versió anterior, entrar "sudo mount" i mirar com
> està muntat "/dev/sda7", que serà el que ve després de la paraula "on"
> a la línia que comença amb "/dev/sda7".
>
> Sabent això, s'haurà de configurar perquè ho munti de manera permanent
> també a la versió 20.04. Segurament no ho vas demanar a l'hora de la
> instal·lació, i per això no ha quedat muntat de formar persistent com
> estava muntat a la versió anterior.
>
> --
> Walter Garcia-Fontes
> L'Hospitalet de Llobregat
>
>
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210307/be1f5121/attachment-0001.html>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: imatge.png
Type: image/png
Size: 111420 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210307/be1f5121/attachment-0004.png>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: imatge.png
Type: image/png
Size: 114790 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210307/be1f5121/attachment-0005.png>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: imatge.png
Type: image/png
Size: 119178 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210307/be1f5121/attachment-0006.png>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: imatge.png
Type: image/png
Size: 122841 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210307/be1f5121/attachment-0007.png>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat