[Ubuntu-cat] muntar recurs de xarxa

Arnau Carreras Carreras arnaucarreras a gmail.com
div abr 30 06:59:35 UTC 2021


Has provat amb altres versions de CIFS (paràmetre vers=)? Potser el
servidor del router espera una altra.

On Fri, Apr 30, 2021, 8:01 AM Albert Farreras <albert a farreras.cat> wrote:

> Bon dia,
>
> Estic mirant de muntar un disc de xarxa, d'aquest que es poden connectar
> al router i no me'n surto :-( El que provo és:
>
> sudo mount -v -t cifs //192.168.1.1/LIVEBOX/usb1 /home/livebox -o
> credentials=/root/cifs/credencials.txt,vers=1.0,sec=ntlmssp,rw,_netdev
>
> el que em respon és:
> mount.cifs kernel mount options:
> ip=192.168.1.1,unc=\\192.168.1.1\LIVEBOX,vers=1.0,sec=ntlmssp,user=admins,prefixpath=usb1,pass=********
> mount error(13): Permission denied
> Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel
> log messages (dmesg)
>
> I al final del cat kern.log diu:
>
> Apr 30 07:51:27 servidor kernel: [166188.757464] CIFS: Attempting to mount
> //192.168.1.1/LIVEBOX/usb1
> Apr 30 07:51:27 servidor kernel: [166188.769139] Status code returned
> 0xc000006d NT_STATUS_LOGON_FAILURE
> Apr 30 07:51:27 servidor kernel: [166188.769158] CIFS VFS: \\192.168.1.1
> Send error in SessSetup = -13
> Apr 30 07:51:27 servidor kernel: [166188.769339] CIFS VFS: cifs_mount
> failed w/return code = -13
>
> He repassat rutes i el fitxer de credencials i en ppi semblaria tot
> correcte :-( El cas és que les màquines windows a la
> ruta: \\LIVEBOXPLUS\usb1 veuen els fitxers sense problemes. I aquest disc
> amb una versió anterior de l'ubuntu server, la 14 l'havia arribat a
> muntar... ara he actualitzat a la 20.04 i no me'n surto. Alguna idea?
>
> Gràcies !!
> --
> Albert Farreras
> albert a farreras.cat
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210430/3f462b73/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat