[Ubuntu-cat] aMule

Joan Inglada Roig joan.inglada a gmail.com
diu ago 11 20:12:28 UTC 2019


gràcies, Tomàs,

Ara ja no s'inicia l'aMule:
2019-08-11 22:03:40: Initialising aMule 2.3.2 compiled with wxGTK2 v3.0.3
and Boost 1.65
2019-08-11 22:03:40: Checking if there is an instance already running...
2019-08-11 22:03:40: No other instances are running.
2019-08-11 22:03:40: El fitxer de crèdits ha estat carregat, 81 són clients
coneguts
2019-08-11 22:03:40: Les connexions externes estan inhabilitades al fitxer
de configuració
2019-08-11 22:03:40: Created Server UDP-Socket at port 4665
2019-08-11 22:03:40: ListenSocket: Ok.
2019-08-11 22:03:40: Created Client UDP-Socket at port 4672

2019-08-11 22:03:40:  - aMule 2.3.2 compiled with wxGTK2 v3.0.3 and Boost
1.65 basat en eMule.
2019-08-11 22:03:40:    S'està executant sobre Linux 4.15.0-55-generic
x86_64
2019-08-11 22:03:40:  - Visiteu http://www.amule.org per a comprovar si hi
ha disponible una versió nova.

2019-08-11 22:03:40: S'està carregant el fitxer server.met:
/home/joan/.aMule/server.met
2019-08-11 22:03:40: S'han trobat 7 servidors al server.met
2019-08-11 22:03:40: No s'ha trobat cap adreça d'una llista de servidors al
fitxer 'addresses.dat'. Enganxeu una adreça cap a una llista de servidors
vàlida a aquest fitxer per a que es pugui actualitzar automàticament la
llista de servidors
2019-08-11 22:03:40: S'estan carregant els fitxers de
/home/dades/.aMule/Temp.
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 1 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 2 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 3 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 4 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 5 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 6 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 7 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 8 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 9 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 10 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 11 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 12 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 13 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/017.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/017.part.met (KANT, IMMANUEL - Lecciones de Ética
(1) [por Ganz1912].pdf)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/017.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/017.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/017.part.met (KANT, IMMANUEL - Lecciones de Ética
(1) [por Ganz1912].pdf)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '017.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 14 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/019.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/019.part.met (Historia de la filosofía presentación
Jesus.ppt)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/019.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/019.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/019.part.met (Historia de la filosofía presentación
Jesus.ppt)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '019.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 15 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/020.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/020.part.met (Historia de la filosofía
presentación2.ppt)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/020.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/020.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/020.part.met (Historia de la filosofía
presentación2.ppt)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '020.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 16 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 17 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 18 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 19 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 20 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 21 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 22 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 23 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 24 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 25 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 26 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/038.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/038.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Crítica
del juicio.rar)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/038.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/038.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/038.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Crítica
del juicio.rar)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '038.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 27 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 28 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 29 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 30 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 31 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 32 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 33 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/046.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/046.part.met (Kant, immanuel _ Crítica del
juicio.doc)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/046.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/046.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/046.part.met (Kant, immanuel _ Crítica del
juicio.doc)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '046.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 34 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 35 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 36 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/052.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/052.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Lo Bello
y lo Sublime.rar)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/052.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/052.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/052.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Lo Bello
y lo Sublime.rar)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '052.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 37 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/053.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/053.part.met (libros-Immanuel Kant -teoria y
praxis. (libros, literatura,obra,escritores,diseño,poesia,clarin).doc)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/053.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/053.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/053.part.met (libros-Immanuel Kant -teoria y
praxis. (libros, literatura,obra,escritores,diseño,poesia,clarin).doc)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '053.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 38 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/055.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/055.part.met (kant, Immanuel_Critica de la razon
practica.doc)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/055.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/055.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/055.part.met (kant, Immanuel_Critica de la razon
practica.doc)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '055.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 39 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 40 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/061.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/061.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Teoría y
práxis.rar)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/061.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/061.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/061.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Teoría y
práxis.rar)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '061.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 41 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/064.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/064.part.met (Immanuel Kant - Fundamentación de la
metafísica de las cos.pdf)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/064.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/064.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/064.part.met (Immanuel Kant - Fundamentación de la
metafísica de las cos.pdf)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '064.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 42 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 43 de 47
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 44 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/072.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/072.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Critica
de la razon practica.rar)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/072.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/072.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/072.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Critica
de la razon practica.rar)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '072.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 45 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/075.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/075.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Sobre la
paz perpetua.rar)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/075.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/075.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/075.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Sobre la
paz perpetua.rar)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '075.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 46 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/079.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/079.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Qué es
Ilustración_ en Filosofía de la Historia.rar)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/079.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/079.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/079.part.met ([Filosofia]Kant, Immanuel - Qué es
Ilustración_ en Filosofía de la Historia.rar)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '079.part.met'
2019-08-11 22:03:40: S'està carregant els fitxer de descarrega 47 de 47
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/080.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/080.part.met (Textos sobre historia - Immanuel
Kant.epub.info)
2019-08-11 22:03:40: S'està intentant carregar la còpia del fitxer met des
de /home/dades/.aMule/Temp/080.part.met.bak
2019-08-11 22:03:40: CFile: Error when opening file
(/home/dades/.aMule/Temp/080.part): El fitxer o directori no existeix
2019-08-11 22:03:40: No s'ha pogut obrir
/home/dades/.aMule/Temp/080.part.met (Textos sobre historia - Immanuel
Kant.epub.info)
2019-08-11 22:03:40: ERROR: No s'ha pogut carregar la còpia de seguretat.
Cerqueu '.part.met recovery solutions' a http://forum.amule.org
2019-08-11 22:03:40: ERROR: Failed to load PartFile '080.part.met'
2019-08-11 22:03:40: Tots els fitxers de parts carregats.
2019-08-11 22:03:40: Trobats 33 fitxers de parts
2019-08-11 22:03:40: Afegint fitxer /home/dades/.aMule/Temp/030.part.met a
compartits
2019-08-11 22:03:40: Afegint fitxer /home/dades/.aMule/Temp/032.part.met a
compartits
2019-08-11 22:03:40: Afegint fitxer /home/dades/.aMule/Temp/029.part.met a
compartits
2019-08-11 22:03:40: Afegint fitxer /home/dades/.aMule/Temp/027.part.met a
compartits
2019-08-11 22:03:40: Afegint fitxer /home/dades/.aMule/Temp/021.part.met a
compartits
2019-08-11 22:03:40: Afegint fitxer /home/dades/.aMule/Temp/009.part.met a
compartits
2019-08-11 22:03:40: Afegint fitxer /home/dades/.aMule/Temp/006.part.met a
compartits
2019-08-11 22:03:40: S'han trobat 256 fitxers compartits
2019-08-11 22:03:40: Asio thread 1 started
2019-08-11 22:03:40: Asio thread 2 started
2019-08-11 22:03:40: Asio thread 3 started
2019-08-11 22:03:40: Asio thread 4 started
2019-08-11 22:03:40: Loading IP filters 'ipfilter.dat' and
'ipfilter_static.dat'.
2019-08-11 22:03:40: S'han carregat 0 rangs IP des de
'/home/joan/.aMule/ipfilter.dat'.
2019-08-11 22:03:40: S'han carregat 0 rangs IP des de
'/home/joan/.aMule/ipfilter_static.dat'.
2019-08-11 22:03:40: IP filter is ready
2019-08-11 22:03:40: Connectant
2019-08-11 22:03:40: S'està connectant a GrupoTS Server (46.105.126.71 -
46.105.126.71:4661) S'està utilitzant l'ofuscació de protocol
2019-08-11 22:03:40: S'han llegit 129 contactes Kad
2019-08-11 22:03:40: S'ha engegat la xarxa Kad.
2019-08-11 22:03:41: La vostra versió de l'aMule és l'última.
2019-08-11 22:03:41: S'està connectant a eMule Security (80.208.228.241 -
80.208.228.241:8369) S'està utilitzant l'ofuscació de protocol
2019-08-11 22:04:06: L'intent de connexió a GrupoTS Server (
46.105.126.71:4661) ha excedit el temps.
2019-08-11 22:04:06: S'està connectant a TV Underground (176.103.48.36 -
176.103.48.36:4184) S'està utilitzant l'ofuscació de protocol
2019-08-11 22:04:07: L'intent de connexió a eMule Security (
80.208.228.241:8369) ha excedit el temps.
2019-08-11 22:04:07: S'està connectant a eDonkey Server No3 (91.226.212.11
- 91.226.212.11:2442) S'està utilitzant l'ofuscació de protocol
2019-08-11 22:04:32: L'intent de connexió a TV Underground (
176.103.48.36:4184) ha excedit el temps.
2019-08-11 22:04:32: S'està connectant a eDonkey Server No2 (176.103.56.135
- 176.103.56.135:2442) S'està utilitzant l'ofuscació de protocol
2019-08-11 22:04:33: L'intent de connexió a eDonkey Server No3 (
91.226.212.11:2442) ha excedit el temps.
2019-08-11 22:04:33: S'està connectant a eDonkey Server No1 (176.103.50.225
- 176.103.50.225:2442) S'està utilitzant l'ofuscació de protocol

Adjunto dues imatges on es veu el que m'has indicat.

Saluta[c]cions

Joan Inglada
Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des
d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.


Missatge de Tomàs Mallafré <tomas a mallafre.cat> del dia dg., 11 d’ag. 2019
a les 14:11:

>
>
> Missatge de Joan Inglada Roig <joan.inglada a gmail.com> del dia ds., 10
> d’ag. 2019 a les 21:32:
>
>> Gràcies, Tomàs,
>> Efectivament, no havia canviat res perquè havia interpretat que tot
>> estava correcte.
>>
>> adjunto còpies de pantalla:
>> He creat l'entrada aMule al encaminador
>>
>>
>> Ja veig que no està bé. Què hauria de canviar?
>>
>
> Si no em deixo res, et faltarà:
> 1-modificar "remote IP" informant-hi la mateixa que tens a Local IP
> (192.168. 1.150)
> 2-modificar "remote port" informant 4662
> 3-crear una altra entrada similar però per a protocol UDP i port 4672
> 4-per tal que tot això funcioni, has de configurar IP fixa 192.168.1.150
> al teu ordinador, i/o configurar l'encaminador perquè a la MAC del teu
> ordinador li assigni sempre la IP 192.168.1.150. Has de mirar si trobes
> l'opció o buscar algun manual del teu encaminador. La MAC la pots trobar
> amb l'ordre $ ifconfig i/o mirant a l'encaminador a quina MAC li té
> assignada la teva IP actual (que també veuràs amb ifconfig). Potser el més
> senzill és que amb el Network Manager (suposo que utilitzes aquesta
> aplicació per a gestionar la connexió) configuris IP fixa i ja estara.
>
>
> Salut!
>
>>
>>> --
> Tomàs Mallafré
> GnuPG: 0x2D1296BA - https://z.tomi.cat/pgp
> Telegram: t.me/tmallafre
> protonmail: tmallafre a pm.me
>
> Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des
> d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20190811/5fdb141e/attachment-0001.html>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: firewall.png
Type: image/png
Size: 63893 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20190811/5fdb141e/attachment-0002.png>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IP-dinàmica.png
Type: image/png
Size: 76886 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20190811/5fdb141e/attachment-0003.png>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat