[Ubuntu-cat] Arrencada falla Slimbook Katana Linux Mint - initramfs

Pedro pederindi a gmail.com
diu ago 4 11:27:33 UTC 2019


En un altre ordre de coses, ara m'adono que et surt grub, no grub
rescue, vol dir que grub s'executa però no troba una configuració
vàlida per arrencar tal com diu aquesta guia [0]

quan vas instal·lar grub t'hauria d'haver detectat els kernels
d'aquesta manera [1] i aplicar la config grub que tocava

doncs en el grub, prova de fer

  ls

i t'hauria de donar un llistat de què pots arrencar, en un grub "sa" diu:

  (proc) (hd0) (hd0,msdos5) (hd0,msdos1)

tornant al LiveUSB, quan vas muntar

  mount /dev/sda1 /mnt

en /mnt/grub/grub.cfg

hi hauria d'haver una secció amb el següent contingut (el contingut
que et permet arrencar el disc xifrat i tal) [2]

[0]

https://www.howtoforge.com/tutorial/repair-linux-boot-with-grub-rescue/#how-it-looks

[1]

Generating grub configuration file ...
Found background image: .background_cache.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-5-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-5-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-9-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-9-amd64
done

[2]

(on nnn-nnn i xxx-xxx eren uns codis propis pel meu sistema)

menuentry 'Debian GNU/Linux' --class debian --class gnu-linux --class
gnu --class os $menuentry_id_option
'gnulinux-simple-nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn' {
  load_video
  insmod gzio
  if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='hd0,msdos1'
  if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
  else
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
  fi
  echo  'Loading Linux 4.19.0-5-amd64 ...'
  linux  /vmlinuz-4.19.0-5-amd64
root=/dev/mapper/localhost--vg-root ro verbose
  echo  'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /initrd.img-4.19.0-5-amd64
}Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat