[Ubuntu-cat] PROBLEMA AMB ELS PAQUETS

Joan J. Gràcia jjgracia a gmail.com
dis nov 24 14:00:29 UTC 2018


Gràcies als 2 però ara la situació és molt pitxor. :(
S, ha posat el salvapatalles i no podia entrar al usuari. He tingut que
reiniciar a lo bestia i ara no entra a l, entorn gràfic. Només a la línia
de comandes.
Que puc fer?

El sáb., 24 nov. 2018 14:09, Miki <mikcat a gmail.com> escribió:

> prova amb reinstall doncs
>
> sudo apt-get --reinstall install hplip
>
> o a treure'l primer
>
> sudo apt-get --purge remove hplip
>
>
>
>
>
> Missatge de Joan J. Gràcia <jjgracia a gmail.com> del dia ds., 24 de nov.
> 2018 a les 14:00:
>
>> Gràcies per respondre Miki, però si que el tinc instalat. I continuació
>> dona els mateixos errors.
>>
>>
>> sudo apt install hplip
>> [sudo] contrasenya per a joan:
>> S'està llegint la llista de paquets… Fet
>> S'està construint l'arbre de dependències
>> S'està llegint la informació de l'estat… Fet
>> hplip ja està en la versió més recent (3.17.10+repack0-5).
>> 0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
>> 12 no instal·lats o suprimits completament.
>> Després d'aquesta operació s'empraran 0 B d'espai en disc addicional.
>> Voleu continuar? [S/n] s
>> S'està configurant python3 (3.6.7-1~18.04)…
>> running python rtupdate hooks for python3.6...
>> E: py3compile:183: cannot create directory
>> /usr/share/hplip/ui5/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or
>> directory')
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/deviceuricombobox.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr_ext.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/fabgrouptable.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/fabnametable.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/filetable.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/infodialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/loadpapergroupbox.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printernamecombobox.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printsettings_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printsettingstoolbox.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/queuesconf.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/readonlyradiobutton.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base5.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systemtray.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/ui_utils.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'
>> [Errno 2] No such file or directory:
>> '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'
>> error running python rtupdate hook hplip-data
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3 (--configure):
>> installed python3 package post-installation script subprocess returned
>> error exit status 4
>> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
>> printer-driver-postscript-hp:
>> printer-driver-postscript-hp depèn de python3; tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
>> printer-driver-postscript-hp (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
>> python3-update-manager:
>> python3-update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-update-manager
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-dev:
>> python3-dev depèn de python3 (= 3.6.7-1~18.04); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet pythoNo s'ha escrit
>> cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de seguiment
>> de una fallida anterior.
>>                   No s'ha escrit cap informe perquè el
>> missatge d'error indica que és un error de seguiment de una fallida
>> anterior.
>>          No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
>> MaxReports
>>
>> n3-dev (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de gnome-shell:
>> gnome-shell depèn de python3; tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet gnome-shell
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen la configuració de unattended-upgrades:
>> unattended-upgrades depèn de python3; tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet unattended-upgrades
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen la configuració de update-manager:
>> update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>> update-manager depèn de policykit-1-gnome | polkit-kde-agent-1 |
>> lxpolkit | lxqt-policykit | mate-polkit | polkit-1-auth-agent; tot i així:
>>  El paquet policykit-1-gnome no està instal·lat.
>>  El paquet polkit-kde-agent-1 no està instal·lat.
>>  El paquet lxpolkit no està instal·lat.
>>  El paquet lxqt-policykit no està instal·lat.
>>  El paquet mate-polkit no està instal·lat.
>>  El paquet polkit-1-auth-agent no està instal·lat.
>>  El paquet gnome-shell que proveeix polkit-1-auth-agent no està
>> configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet update-manager
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-gdbm:amd64:
>> python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>> python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-gdbm:amd64
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen processar els activadors de
>> gnome-menus:
>> gnome-menus depèn de python3:any (>= 3.1~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet gnome-menus
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixen els activadors sense processar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-lib2to3:
>> python3-lib2to3 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>> python3-lib2to3 depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-lib2to3
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-distutils:
>> python3-distutils depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>> python3-distutils depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>> python3-distutils depèn de python3-lib2to3 (>= 3.6.4); tot i així:
>>  El paquet python3-lib2to3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-distutils
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen la configuració de hplip:
>> hplip depèn de python3 (<< 3.7); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>> hplip depèn de python3 (>= 3.6~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet hplip (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               dpkg:
>> problemes de dependències impedeixen la configuració de update-manager-core:
>> update-manager-core depèn de python3:any (>= 3.2~); tot i així:
>>  El paquet python3 encara no està configurat.
>> update-manager-core depèn de python3-update-manager (= 1:18.04.11.7);
>> tot i així:
>>  El paquet python3-update-manager encara no està configurat.
>>
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet update-manager-core
>> (--configure):
>> problemes de dependències - es deixa sense configurar
>> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>>                               S'han trobat
>> errors en processar:
>> python3
>> printer-driver-postscript-hp
>> python3-update-manager
>> python3-dev
>> gnome-shell
>> unattended-upgrades
>> update-manager
>> python3-gdbm:amd64
>> gnome-menus
>> python3-lib2to3
>> python3-distutils
>> hplip
>> update-manager-core
>> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Missatge de Miki <mikcat a gmail.com> del dia ds., 24 de nov. 2018 a les
>> 12:32:
>>
>>> Es queixa que no troba el hplip aquest... potser en algun moment el vas
>>> treure i pel que sigui ha deixat alguna resta..., prova a tornar-lo a
>>> instal·lar primer
>>>
>>> sudo apt install hplip
>>>
>>> Missatge de Joan J. Gràcia <jjgracia a gmail.com> del dia ds., 24 de nov.
>>> 2018 a les 9:40:
>>>
>>>> Hola companys, a veure si em podeu ajudar amb això:
>>>> Al fer una actualització va donar un problema amb Python....que crec
>>>> que ve d'un problema anterior al instalar la impresora, encara que aquesta
>>>> funciona.
>>>>
>>>> Us paso el detall del problema que dona al intentar fer sudo apt -f
>>>> install:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> *joan a joan-Precision-WorkStation-390:~$ sudo apt -f installS'està
>>>> llegint la llista de paquets… Fet S'està construint l'arbre de
>>>> dependències    S'està llegint la informació de l'estat… Fet0
>>>> actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.10 no
>>>> instal·lats o suprimits completament.Després d'aquesta operació s'empraran
>>>> 0 B d'espai en disc addicional.S'està configurant python3
>>>> (3.6.7-1~18.04)…running python rtupdate hooks for python3.6...E:
>>>> py3compile:183: cannot create directory /usr/share/hplip/ui5/__pycache__:
>>>> FileNotFoundError(2, 'No such file or directory')[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'[Errno 2] No such file
>>>> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog.py'[Errno 2] No such file
>>>> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog_base.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog_base.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog_base.py'[Errno
>>>> 2] No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/deviceuricombobox.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr_ext.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabgrouptable.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabnametable.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow_base.py'[Errno 2] No such file
>>>> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog_base.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/filetable.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog_base.py'[Errno 2] No such file
>>>> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog_base.py'[Errno
>>>> 2] No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/loadpapergroupbox.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog.py'[Errno 2] No such file
>>>> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog_base.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog.py'[Errno 2] No such file
>>>> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog_base.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog_base.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog_base.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog_base.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printernamecombobox.py'[Errno
>>>> 2] No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/printsettings_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog_base.py'[Errno
>>>> 2] No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/printsettingstoolbox.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog_base.py'[Errno
>>>> 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/queuesconf.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/readonlyradiobutton.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog_base.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog_base.py'[Errno
>>>> 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py'[Errno
>>>> 2] No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
>>>> directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base5.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systemtray.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe_base.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/ui_utils.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog.py'[Errno 2] No such
>>>> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'[Errno 2] No
>>>> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'[Errno 2]
>>>> No such file or directory:
>>>> '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'error running python rtupdate
>>>> hook hplip-datadpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3
>>>> (--configure): installed python3 package post-installation script
>>>> subprocess returned error exit status 4dpkg: problemes de dependències
>>>> impedeixen la configuració de
>>>> python3-update-manager: python3-update-manager depèn de python3:any (>=
>>>> 3.3.2-2~); tot i així: El paquet python3 encara no està configurat.dpkg:
>>>> s'ha produït un error en processar el paquet python3-update-manager
>>>> (--configure): problemes de dependències - es deixa sense configurarNo s'ha
>>>> escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de
>>>> seguiment de una fallida
>>>> anterior.
>>>> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> python3-dev: python3-dev depèn de python3 (= 3.6.7-1~18.04); tot i així:
>>>> El paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
>>>> processar el paquet python3-dev (--configure): problemes de dependències -
>>>> es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè el missatge
>>>> d'error indica que és un error de seguiment de una fallida
>>>> anterior.
>>>> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> gnome-shell: gnome-shell depèn de python3; tot i així: El paquet python3
>>>> encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el
>>>> paquet gnome-shell (--configure): problemes de dependències - es deixa
>>>> sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
>>>> MaxReports                              dpkg:
>>>> problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> unattended-upgrades: unattended-upgrades depèn de python3; tot i així: El
>>>> paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
>>>> processar el paquet unattended-upgrades (--configure): problemes de
>>>> dependències - es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè
>>>> ja s'ha superat
>>>> MaxReports                              dpkg:
>>>> problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> update-manager: update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i
>>>> així: El paquet python3 encara no està configurat. update-manager depèn de
>>>> policykit-1-gnome | polkit-kde-agent-1 | lxpolkit | lxqt-policykit |
>>>> mate-polkit | polkit-1-auth-agent; tot i així: El paquet policykit-1-gnome
>>>> no està instal·lat. El paquet polkit-kde-agent-1 no està instal·lat. El
>>>> paquet lxpolkit no està instal·lat. El paquet lxqt-policykit no està
>>>> instal·lat. El paquet mate-polkit no està instal·lat. El paquet
>>>> polkit-1-auth-agent no està instal·lat. El paquet gnome-shell que proveeix
>>>> polkit-1-auth-agent no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
>>>> processar el paquet update-manager (--configure): problemes de dependències
>>>> - es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha
>>>> superat
>>>> MaxReports                              dpkg:
>>>> problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> python3-gdbm:amd64: python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot
>>>> i així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-gdbm:amd64
>>>> depèn de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
>>>> configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
>>>> python3-gdbm:amd64 (--configure): problemes de dependències - es deixa
>>>> sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
>>>> MaxReports                              dpkg:
>>>> problemes de dependències impedeixen processar els activadors de
>>>> gnome-menus: gnome-menus depèn de python3:any (>= 3.1~); tot i així: El
>>>> paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
>>>> processar el paquet gnome-menus (--configure): problemes de dependències -
>>>> es deixen els activadors sense processarNo s'ha escrit cap informe perquè
>>>> ja s'ha superat
>>>> MaxReports                              dpkg:
>>>> problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> python3-lib2to3: python3-lib2to3 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i
>>>> així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-lib2to3 depèn
>>>> de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
>>>> configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
>>>> python3-lib2to3 (--configure): problemes de dependències - es deixa sense
>>>> configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
>>>> MaxReports                              dpkg:
>>>> problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> python3-distutils: python3-distutils depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i
>>>> així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-distutils depèn
>>>> de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
>>>> configurat. python3-distutils depèn de python3-lib2to3 (>= 3.6.4); tot i
>>>> així: El paquet python3-lib2to3 encara no està configurat.dpkg: s'ha
>>>> produït un error en processar el paquet python3-distutils
>>>> (--configure): problemes de dependències - es deixa sense configurarNo s'ha
>>>> escrit cap informe perquè ja s'ha superat
>>>> MaxReports                              dpkg:
>>>> problemes de dependències impedeixen la configuració de
>>>> update-manager-core: update-manager-core depèn de python3:any (>= 3.2~);
>>>> tot i així: El paquet python3 encara no està
>>>> configurat. update-manager-core depèn de python3-update-manager (=
>>>> 1:18.04.11.7); tot i així: El paquet python3-update-manager encara no està
>>>> configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
>>>> update-manager-core (--configure): problemes de dependències - es deixa
>>>> sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
>>>> MaxReports                              S'han
>>>> trobat errors en
>>>> processar: python3 python3-update-manager python3-dev gnome-shell unattended-upgrades update-manager python3-gdbm:amd64 gnome-menus python3-lib2to3 python3-distutils update-manager-coreE:
>>>> Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)*
>>>>
>>>> No sé com començar a arreglar-ho.
>>>>
>>>> Gràcies.
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Via Catalana tram 766
>>>>
>>>> Ubuntu user # 14.191
>>>> --
>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>> Modify settings or unsubscribe at:
>>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>>>
>>> --
>>> Ubuntu-cat mailing list
>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>> Modify settings or unsubscribe at:
>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>>
>>
>>
>> --
>> Via Catalana tram 766
>>
>> Ubuntu user # 14.191
>> --
>> Ubuntu-cat mailing list
>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20181124/5d1ff311/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat