[Ubuntu-cat] PROBLEMA AMB ELS PAQUETS

Guillem Cuberes Ramos guillemcube a gmail.com
dis nov 24 13:09:02 UTC 2018


Bona tarda Joan,

Pel que he pogut llegir sembla que l'instal·lador del hplip sense fer servir els repositoris, en comptes de desinstal·lar correctament el paquet esborra els fitxers, deixant inconsistent aquests.

Revisa què tens instal·lat del hplip (dpkg -l |grep hplip) i desinstal·la-ho. He trobat aquesta recomanació a askubuntu, però revisa bé que sigui vàlida pel teu cas:

sudo apt-get purge hplip hplip-data hplip-doc hplip-gui hpijs-ppds \
libsane-hpaio printer-driver-hpcups printer-driver-hpijs
sudo rm -rf /usr/share/hplip/

sudo apt-get autoremove


Fonts:
https://askubuntu.com/questions/1056780/cant-upgrade-update-ubuntu-18-04-as-apt-dpkg-error-is-showing-up
https://askubuntu.com/questions/1056077/how-to-install-latest-hplip-on-my-ubuntu-to-support-my-hp-printer-and-or-scanner/1056078#1056078Salutacions,
Guillem Cuberes
El 24 nov 2018 14:00 +0100, Joan J. Gràcia <jjgracia a gmail.com>, escribió:
> Gràcies per respondre Miki, però si que el tinc instalat. I continuació dona els mateixos errors.
>
>
> sudo apt install hplip
> [sudo] contrasenya per a joan:
> S'està llegint la llista de paquets… Fet
> S'està construint l'arbre de dependències
> S'està llegint la informació de l'estat… Fet
> hplip ja està en la versió més recent (3.17.10+repack0-5).
> 0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
> 12 no instal·lats o suprimits completament.
> Després d'aquesta operació s'empraran 0 B d'espai en disc addicional.
> Voleu continuar? [S/n] s
> S'està configurant python3 (3.6.7-1~18.04)…
> running python rtupdate hooks for python3.6...
> E: py3compile:183: cannot create directory /usr/share/hplip/ui5/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or directory')
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/deviceuricombobox.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr_ext.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabgrouptable.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabnametable.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/filetable.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/loadpapergroupbox.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printernamecombobox.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettings_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingstoolbox.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/queuesconf.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/readonlyradiobutton.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base5.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systemtray.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/ui_utils.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'
> [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'
> error running python rtupdate hook hplip-data
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3 (--configure):
>  installed python3 package post-installation script subprocess returned error exit status 4
> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de printer-driver-postscript-hp:
>  printer-driver-postscript-hp depèn de python3; tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet printer-driver-postscript-hp (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-update-manager:
>  python3-update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-update-manager (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-dev:
>  python3-dev depèn de python3 (= 3.6.7-1~18.04); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet pythoNo s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de seguiment de una fallida anterior.
>                                      No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de seguiment de una fallida anterior.
>                   No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                                               n3-dev (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de gnome-shell:
>  gnome-shell depèn de python3; tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet gnome-shell (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de unattended-upgrades:
>  unattended-upgrades depèn de python3; tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet unattended-upgrades (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de update-manager:
>  update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>  update-manager depèn de policykit-1-gnome | polkit-kde-agent-1 | lxpolkit | lxqt-policykit | mate-polkit | polkit-1-auth-agent; tot i així:
>   El paquet policykit-1-gnome no està instal·lat.
>   El paquet polkit-kde-agent-1 no està instal·lat.
>   El paquet lxpolkit no està instal·lat.
>   El paquet lxqt-policykit no està instal·lat.
>   El paquet mate-polkit no està instal·lat.
>   El paquet polkit-1-auth-agent no està instal·lat.
>   El paquet gnome-shell que proveeix polkit-1-auth-agent no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet update-manager (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-gdbm:amd64:
>  python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>  python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-gdbm:amd64 (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen processar els activadors de gnome-menus:
>  gnome-menus depèn de python3:any (>= 3.1~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet gnome-menus (--configure):
>  problemes de dependències - es deixen els activadors sense processar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-lib2to3:
>  python3-lib2to3 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>  python3-lib2to3 depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-lib2to3 (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-distutils:
>  python3-distutils depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>  python3-distutils depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>  python3-distutils depèn de python3-lib2to3 (>= 3.6.4); tot i així:
>   El paquet python3-lib2to3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-distutils (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de hplip:
>  hplip depèn de python3 (<< 3.7); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>  hplip depèn de python3 (>= 3.6~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet hplip (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de update-manager-core:
>  update-manager-core depèn de python3:any (>= 3.2~); tot i així:
>   El paquet python3 encara no està configurat.
>  update-manager-core depèn de python3-update-manager (= 1:18.04.11.7); tot i així:
>   El paquet python3-update-manager encara no està configurat.
>
> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet update-manager-core (--configure):
>  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
>                                                             S'han trobat errors en processar:
>  python3
>  printer-driver-postscript-hp
>  python3-update-manager
>  python3-dev
>  gnome-shell
>  unattended-upgrades
>  update-manager
>  python3-gdbm:amd64
>  gnome-menus
>  python3-lib2to3
>  python3-distutils
>  hplip
>  update-manager-core
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>
>
>
>
>
>
> > Missatge de Miki <mikcat a gmail.com> del dia ds., 24 de nov. 2018 a les 12:32:
> > > Es queixa que no troba el hplip aquest... potser en algun moment el vas treure i pel que sigui ha deixat alguna resta..., prova a tornar-lo a instal·lar primer
> > >
> > > sudo apt install hplip
> > >
> > > > Missatge de Joan J. Gràcia <jjgracia a gmail.com> del dia ds., 24 de nov. 2018 a les 9:40:
> > > > > Hola companys, a veure si em podeu ajudar amb això:
> > > > > Al fer una actualització va donar un problema amb Python....que crec que ve d'un problema anterior al instalar la impresora, encara que aquesta funciona.
> > > > >
> > > > > Us paso el detall del problema que dona al intentar fer sudo apt -f install:
> > > > >
> > > > > joan a joan-Precision-WorkStation-390:~$ sudo apt -f install
> > > > > S'està llegint la llista de paquets… Fet
> > > > > S'està construint l'arbre de dependències
> > > > > S'està llegint la informació de l'estat… Fet
> > > > > 0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
> > > > > 10 no instal·lats o suprimits completament.
> > > > > Després d'aquesta operació s'empraran 0 B d'espai en disc addicional.
> > > > > S'està configurant python3 (3.6.7-1~18.04)…
> > > > > running python rtupdate hooks for python3.6...
> > > > > E: py3compile:183: cannot create directory /usr/share/hplip/ui5/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or directory')
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/deviceuricombobox.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr_ext.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabgrouptable.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabnametable.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/filetable.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/loadpapergroupbox.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printernamecombobox.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettings_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingstoolbox.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/queuesconf.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/readonlyradiobutton.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base5.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systemtray.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/ui_utils.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'
> > > > > [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'
> > > > > error running python rtupdate hook hplip-data
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3 (--configure):
> > > > >  installed python3 package post-installation script subprocess returned error exit status 4
> > > > > dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-update-manager:
> > > > >  python3-update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-update-manager (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de seguiment de una fallida anterior.
> > > > >                                                                                                                   dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-dev:
> > > > >  python3-dev depèn de python3 (= 3.6.7-1~18.04); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-dev (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de seguiment de una fallida anterior.
> > > > >                                                                                                                   dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de gnome-shell:
> > > > >  gnome-shell depèn de python3; tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet gnome-shell (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de unattended-upgrades:
> > > > >  unattended-upgrades depèn de python3; tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet unattended-upgrades (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de update-manager:
> > > > >  update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >  update-manager depèn de policykit-1-gnome | polkit-kde-agent-1 | lxpolkit | lxqt-policykit | mate-polkit | polkit-1-auth-agent; tot i així:
> > > > >   El paquet policykit-1-gnome no està instal·lat.
> > > > >   El paquet polkit-kde-agent-1 no està instal·lat.
> > > > >   El paquet lxpolkit no està instal·lat.
> > > > >   El paquet lxqt-policykit no està instal·lat.
> > > > >   El paquet mate-polkit no està instal·lat.
> > > > >   El paquet polkit-1-auth-agent no està instal·lat.
> > > > >   El paquet gnome-shell que proveeix polkit-1-auth-agent no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet update-manager (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-gdbm:amd64:
> > > > >  python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >  python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-gdbm:amd64 (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen processar els activadors de gnome-menus:
> > > > >  gnome-menus depèn de python3:any (>= 3.1~); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet gnome-menus (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixen els activadors sense processar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-lib2to3:
> > > > >  python3-lib2to3 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >  python3-lib2to3 depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-lib2to3 (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de python3-distutils:
> > > > >  python3-distutils depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >  python3-distutils depèn de python3 (<< 3.8); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >  python3-distutils depèn de python3-lib2to3 (>= 3.6.4); tot i així:
> > > > >   El paquet python3-lib2to3 encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3-distutils (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de update-manager-core:
> > > > >  update-manager-core depèn de python3:any (>= 3.2~); tot i així:
> > > > >   El paquet python3 encara no està configurat.
> > > > >  update-manager-core depèn de python3-update-manager (= 1:18.04.11.7); tot i així:
> > > > >   El paquet python3-update-manager encara no està configurat.
> > > > >
> > > > > dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet update-manager-core (--configure):
> > > > >  problemes de dependències - es deixa sense configurar
> > > > > No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
> > > > >                                                             S'han trobat errors en processar:
> > > > >  python3
> > > > >  python3-update-manager
> > > > >  python3-dev
> > > > >  gnome-shell
> > > > >  unattended-upgrades
> > > > >  update-manager
> > > > >  python3-gdbm:amd64
> > > > >  gnome-menus
> > > > >  python3-lib2to3
> > > > >  python3-distutils
> > > > >  update-manager-core
> > > > > E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
> > > > >
> > > > > No sé com començar a arreglar-ho.
> > > > >
> > > > > Gràcies.
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > Via Catalana tram 766
> > > > >
> > > > > Ubuntu user # 14.191
> > > > > --
> > > > > Ubuntu-cat mailing list
> > > > > Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> > > > > Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
> > > --
> > > Ubuntu-cat mailing list
> > > Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> > > Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>
> --
> Via Catalana tram 766
>
> Ubuntu user # 14.191
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20181124/6cc4e639/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat