[Ubuntu-cat] [equip] Manifest per la Fundació puntcat

Carles Pina i Estany carles a pina.cat
dic set 27 13:23:20 UTC 2017


Hola,

No he llegit bé l'anglès però sembla que "quoted" (per citats) en aquest
cotnext és "summoned"...

On Sep/27/2017, Miki wrote:
> jo ho veig bé, i de l'anglès me'n refio :P
> 
> El dia 27 de setembre de 2017 a les 12:49, Paco Rivière <web a pacoriviere.cat
> > ha escrit:
> 
> > L'heu donat un cop d'ull? Cal alguna correcció més?
> >
> > 2017-09-27 11:53 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
> >
> >> Versions en pdf
> >>
> >> 2017-09-27 11:48 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
> >>
> >>> Convindria fer-ne també difusió a les xarxes i enviar-ho a les
> >>> personalitats rellevants que coneguem.
> >>>
> >>> Jo ho enviaré personalment als fundadors del puntCAT.
> >>>
> >>> 2017-09-27 11:45 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
> >>>
> >>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> >>>> FOR IMMEDIATE RELEASE
> >>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> >>>> *Text corregit i traducció*
> >>>>
> >>>> ORIGINAL VERSION
> >>>>
> >>>> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
> >>>> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
> >>>>
> >>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
> >>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
> >>>> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
> >>>> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
> >>>>
> >>>> Manifestem:
> >>>>
> >>>> 1. Que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
> >>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
> >>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
> >>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
> >>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
> >>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
> >>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
> >>>>
> >>>> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
> >>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
> >>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
> >>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
> >>>>
> >>>> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions a persones
> >>>> particulars, activistes i companys de professió, acusant-los entre altres
> >>>> coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, pel sol fet
> >>>> de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació
> >>>> sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.
> >>>>
> >>>> 4. A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
> >>>>
> >>>> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
> >>>>
> >>>> 6. Estem en desacord amb les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
> >>>>
> >>>> 7. la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
> >>>> investigats.
> >>>>
> >>>> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum
> >>>> i animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
> >>>>
> >>>> a 27 de setembre del 2017
> >>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
> >>>>
> >>>> ---
> >>>> ENGLISH VERSION
> >>>>
> >>>> Declaration in support of the Catalan Referendum and self-determination
> >>>> There is no individual freedom without freedom of peoples.
> >>>>
> >>>> Due to the events that took place in Catalonia these last days, the
> >>>> community of Ubuntu in Catalan condemns any act of censorship, either by
> >>>> the closure of web pages, arrests, breaks in newspapers and the media,
> >>>> printing slots, control of the mail,
> >>>>
> >>>> We declare:
> >>>>
> >>>> 1. The use of some of the main telecommunications operators to prevent
> >>>> access to information on websites that are outside the state and therefore
> >>>> far from its scope to close them, seriously impairs the neutrality of the
> >>>> network because we believe that this design, from its creation, flows
> >>>> freely, without discrimination in relation to the origin, destination,
> >>>> protocol or content, and thus must continue to guarantee the equality and
> >>>> freedom to everybody.
> >>>>
> >>>> 2. The arrest of Pep Masolive, director of systems of the puntCAT
> >>>> foundation, and the attempt to transfer to the foundation the burden of
> >>>> making censors is especially serious, forcing them to exercise the
> >>>> monitoring of the content of all domains .cat
> >>>>
> >>>> 3. We find troubling and irregular the arrests of individuals,
> >>>> activists and colleagues, accusing them of other things of embezzlement or
> >>>> drug trafficking complaint templates by the mere fact of copying or
> >>>> disseminating media alternative access to websites with information about
> >>>> the  self-determination referendum on October 1.
> >>>>
> >>>> 4. In support of Freedom of Expression and Human Rights.
> >>>>
> >>>> 5. For a Free and Neutral Internet.
> >>>>
> >>>> 6. We disagree with the actions undertaken towards the puntCAT
> >>>> foundation.
> >>>>
> >>>> 7. Our solidarity and support for the rest of the detainees, quoted and
> >>>> investigated.
> >>>>
> >>>> 8. That the only democratic solution is to consult the referendum
> >>>> opinion and we encourage everyone to vote for freedom and democracy.
> >>>>
> >>>> 27th September 2017
> >>>> Catalan Ubuntu Community of users
> >>>>
> >>>> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots
> >>>> els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
> >>>>
> >>>> 2017-09-27 11:36 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
> >>>>
> >>>>> *Correcció
> >>>>>
> >>>>> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions...
> >>>>>
> >>>>> 2017-09-27 11:32 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
> >>>>>
> >>>>>> *TEXT FINAL*
> >>>>>>
> >>>>>> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
> >>>>>> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
> >>>>>>
> >>>>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
> >>>>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
> >>>>>> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
> >>>>>> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
> >>>>>>
> >>>>>> Manifestem:
> >>>>>>
> >>>>>> 1. El fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
> >>>>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
> >>>>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
> >>>>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
> >>>>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
> >>>>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
> >>>>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
> >>>>>>
> >>>>>> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
> >>>>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
> >>>>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
> >>>>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
> >>>>>>
> >>>>>> 3. Trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les
> >>>>>> detencions a persones particulars, activistes i companys de professió,
> >>>>>> acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per
> >>>>>> narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a
> >>>>>> les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1
> >>>>>> d'octubre.
> >>>>>>
> >>>>>> 4. A favor de la Llibertat d'Expressió i dels Drets Humans.
> >>>>>>
> >>>>>> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
> >>>>>>
> >>>>>> 6. En desacord per les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
> >>>>>>
> >>>>>> 7. La nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
> >>>>>> investigats.
> >>>>>>
> >>>>>> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en
> >>>>>> referèndum i animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
> >>>>>>
> >>>>>> a 27 de setembre del 2017
> >>>>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
> >>>>>>
> >>>>>> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a
> >>>>>> tots els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
> >>>>>>
> >>>>>> 2017-09-27 11:24 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
> >>>>>>
> >>>>>>> Gràcies !
> >>>>>>>
> >>>>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> >>>>>>> http://paco.riviere.cat
> >>>>>>>
> >>>>>>> El dia 27 set. 2017 11:04, "Joan Inglada Roig" <
> >>>>>>> joan.inglada a gmail.com> va escriure:
> >>>>>>>
> >>>>>>> I els bombers, també. Vinga va! Som-hi!
> >>>>>>>> [image: 😉]
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> El dia 27 de setembre de 2017 a les 10:52, Tomàs Mallafré <
> >>>>>>>> tomas a mallafre.cat> ha escrit:
> >>>>>>>>
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> El dia 25 de setembre de 2017 a les 18:20, Miki <mikcat a gmail.com>
> >>>>>>>>> ha escrit:
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>>> Ok, he afegit aquesta darrera frase per veure com es llegia tot
> >>>>>>>>>> plegat...  Qualsevol canvi que creieu, si podeu copiar el text sencer i
> >>>>>>>>>> editar/afegir el que calgui millor ja que així podem llegir el resultat.
> >>>>>>>>>> Mersi :)
> >>>>>>>>>>
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> Perdoneu-me el no haver pogut ajudar. Canvio dues majúscules en
> >>>>>>>>> mesos (no en porten), afegeixo dos apòstrofs que faltaven, elimino una
> >>>>>>>>> preposició en complement directe i actualitzo la data. També canvio "Finalment
> >>>>>>>>> expressar" per "Finalment expressem" perquè l'ús de l'infinitiu
> >>>>>>>>> no hi té sentit. Gràcies per la feina:
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
> >>>>>>>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
> >>>>>>>>> sigui pel tancament de pàgines web, les irrupcions en diaris i mitjans de
> >>>>>>>>> comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu, etc.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> Creiem que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals
> >>>>>>>>> de telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que
> >>>>>>>>> es troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
> >>>>>>>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
> >>>>>>>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
> >>>>>>>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
> >>>>>>>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> Trobem especialment greus la detenció de Pep Masolive, director
> >>>>>>>>> de sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
> >>>>>>>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
> >>>>>>>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> També trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les
> >>>>>>>>> detencions a persones particulars, activistes i companys de professió,
> >>>>>>>>> acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per
> >>>>>>>>> narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a
> >>>>>>>>> les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1
> >>>>>>>>> d'octubre.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> Per tant ens manifestem:
> >>>>>>>>> 1 A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
> >>>>>>>>> 2 Per una Internet Lliure i neutral.
> >>>>>>>>> 3 En conseqüència estem en desacord per les accions empreses cap a
> >>>>>>>>> la fundació puntCAT.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> Finalment expressem la nostra solidaritat i suport a la resta de
> >>>>>>>>> detinguts, citats i investigats.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> En conseqüència manifestem que l'única solució democràtica és
> >>>>>>>>> consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a favor de la
> >>>>>>>>> llibertat i la democràcia.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> a 27 de setembre del 2017
> >>>>>>>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> --
> >>>>>>>>> Tomàs Mallafré
> >>>>>>>>> GnuPG: 0x2D1296BA
> >>>>>>>>> http://tomi.cat
> >>>>>>>>> Telegram: t.me/tmallafre
> >>>>>>>>> google hangouts: tmallafre
> >>>>>>>>> twitter: @tmallafre
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està
> >>>>>>>>> enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui
> >>>>>>>>> programari maliciós.
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>> --
> >>>>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
> >>>>>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> >>>>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
> >>>>>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>>
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> --
> >>>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
> >>>>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> >>>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
> >>>>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
> >>>>>>>>
> >>>>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> --
> >>>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> >>>>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
> >>>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> --
> >>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> >>>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
> >>>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>> --
> >>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> >>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
> >>>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> >>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
> >>>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> >> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Paco Rivière กูร ปาโกะ
> > http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
> >
> > --
> > Ubuntu-cat mailing list
> > Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> > mailman/listinfo/ubuntu-cat
> >
> >

> -- 
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat

-- 
Carles Pina i Estany
	Web: http://pinux.info || Blog: http://pintant.cat
	GPG Key 0x8CD5C157Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat