[Ubuntu-be] [OT] (NL): EC wil af van open standaarden

Jan Bongaerts jbongaerts at gmail.com
Tue Nov 3 08:42:03 GMT 2009


I'm sorry, but seeing that no-one else has answered to this mail, I have the
feeling that I'm not the only one thinking: What's the fuss?
What is this really about, and why is it so important?

Even if it is important, if this is implemented this way, ignoring Mr.
Novaretti's statement, I don't think it would *ban* open standards, but it
just would not *demand* them. That would only seem fair, wouldn't it?

Jan.

2009/11/2 Y P <yellow.penguin at edpnet.be>

> FYI:
>
> This is bad news (nl) European Commission no longer supports open
> standards,
> this is a very bad news for interoperability between systems,
> and so Linux users will again be one of the principal victims since that O
> S
> system uses and promotes open standards.
> Feel free to forward this to the right list/forum if exist:
>
> <nl>
> EC wil af van open standaarden
>
> De Europese Commissie schrapt in stilte open standaarden voor
> interoperabiliteit. Het draait nog slechts om 'open specificaties', waarbij
> patenten en betaalde licenties geen taboe meer zijn.
>
> Dat blijkt uit een niet-publieke conceptversie van het “European
> Interoperability Framework for European Public Services” (EIF) waarover
> Webwereld beschikt. Vorig jaar werd een voorstel voor een tekst gedaan,
> maar gedurende de zomer is dit behoorlijk aangepast. Dat laatste voorstel
> is naar alle lidstaten gestuurd.
>
> Harde definitie
>
> In 2004 kwam versie 1.0 van de EIF uit en was het gebruik van open
> standaarden een harde eis. Daarbij waren de drie voorwaarden hard: een
> standaard moest door een onafhankelijk orgaan worden beheerd, als er
> patenten op de standaard rusten moet daarvoor een blijvende, kosteloze
> licentie worden gegeven en de beschrijving moest niet alleen zijn
> gepubliceerd, maar ook nog eens betaalbaar toegankelijk zijn.
>
> Vorig jaar werd er nog een publieke consultatie gedaan op basis van een
> voorstelversie, waarbij open standaarden werden gepositioneerd als een
> middel om een eerlijkere concurrentie mogelijk te maken en het speelveld
> gelijk te krijgen. De opstellers gaan zelfs zover dat ze vinden dat
> praktijken die het opstellen van standaarden of specificaties verstoren
> moeten worden aangepakt.
>
> 'Open specificiatie' afdoende
>
> Maar in de meest recente draft komt het hele woord open standaard helemaal
> niet meer voor. Opeens wordt er alleen nog maar geschreven over een
> specificatie, waarbij er andere spelregels gelden: Er moet een openbare
> review zijn en belanghebbenden moeten hun mening kunnen geven, de
> documentatie moet vrij beschikbaar zijn en het mogelijk zijn om de
> specificatie in programmatuur te implementeren.
>
> Maar zelfs die eisen zijn niet hard. Voor wie dat allemaal teveel gevraagd
> is, bestaat er ook nog een ontsnappingsmogelijkheid. “Echter kunnen
> publieke organen ook beslissen om gebruik te maken van minder open
> specificaties”, stellen de documentschrijvers. “Dit geldt zeker in gevallen
> waar de open specificatie niet tegemoet komt aan de functionele eisen van
> interoperabiliteit of de beschikbare niet volwassen genoeg zijn en/of
> voldoende ondersteund worden door de markt of wanneer alle samenwerkende
> organisaties al gebruik maken of het eens zijn om dezelfde technologie te
> gebruiken.”
>
> Patenten en .doc
>
> Daarmee is het duidelijk dat er niet meer hoeft te worden gekozen voor een
> open standaard, maar het ook mogelijk is te werken met de
> facto-standaarden. De gedachte dat er een gelijk speelveld voor
> leveranciers binnen Europa moet zijn, is niet meer in het document te
> ontdekken. Dat laatste blijkt ook uit het feit dat er geen verplichting is
> een gratis, blijvende licentie op gepatenteerde technologie te geven.
> Hierdoor is het dus voor dominante leveranciers mogelijk om hun
> kennismonopolie inzake een standaard te behouden en te gelde te maken.
>
> Met deze opmerkelijke wending lijkt ook te zijn dat gekozen voor een
> definitie, die het mogelijk maakt de facto, maar gesloten standaarden in te
> zetten. Randvoorwaarde hierbij is wel dat overheden de technologie moeten
> omhelzen. Voor de toekomst lijkt nu ook de verplichting te vervallen om
> voor een open standaard te gaan.
>
> Bom onder actieplan
>
> Het schrappen van open standaarden in het Europese plan legt een bom onder
> het actieplan “Nederland Open in Verbinding” dat juist wel dwingend het
> gebruik van open standaarden oplegt. Voor de legitimatie is in het verleden
> gekeken naar de Europese definitie, waarbij voor staatssecretaris Heemskerk
> van Economische Zaken juist het doorbreken van de afhankelijkheid van
> enkele leveranciers voorop stond.
>
> “Dit lijkt inderdaad een stap terug en dat baart zorgen”, erkent Edwin van
> Scherrenburg, woordvoerder van Heemskerk. Hij stelt dat er nog wordt
> gewerkt aan de Nederlandse reactie en daarom wil het ministerie op dit
> moment niets melden.
>
> Niet veranderd
>
> Volgens Serge Novaretti, verantwoordelijk voor de European Interoperability
> Strategy, is er niet veel aan de hand. Hij wijst erop dat dit slechts een
> conceptversie betreft en dat er nog gediscussieerd wordt. “De boodschap is
> nog steeds hetzelfde”, vertelt hij in een eerste reactie. “Het is de manier
> waarop je het formuleert.”
>
> In reactie op concrete vragen stelt Karel De Vriendt, hoofd van het bureau
> voor European eGovernment Services (IDABC) van het directoraat-generaal
> voor 'Informatics' van de Europese Commissie niet te kunnen reageren. Hij
> benadrukt dat de EU-lidstaten nog mogen reageren. “Zodra het document af
> is, kan de Commissie natuurlijk wel reageren.”
>
> Hans Bos van Microsoft, die met de conceptversie van het EIF bekend is, wil
> na wikken en wegen uiteindelijk niet reageren op vragen van Webwereld. Ook
> hij komt pas met antwoorden op het moment dat er een definitieve status is.
>
> Verbaasd
>
> Stichting Holland Open, die eerder zeer enthousiast was over een vroegere
> versie, reageert nu verbaasd. “Ik constateer dat de huidige versie er
> beduidend anders uitziet. Ik vraag me af wat de consequenties zijn", stelt
> voorzitter Jo Lahaye in een reactie tegenover Webwereld. "Ik zal nu contact
> opnemen met bevriende organisaties om met een gezamenlijk standpunt te
> komen."
>
> Bron: WebWereld Maandag 2 november 2009
> </nl>
>
> Y P
>
>
> --
> ubuntu-be mailing list / mailto:ubuntu-be at lists.ubuntu.com
>
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be
>-- 
Microsoft programs are like Englishmen. They only speak Microsoft.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20091103/78048b78/attachment-0001.htm 


More information about the ubuntu-be mailing list