[Ubuntu-be] [OT] (NL): EC wil af van open standaarden

Y P yellow.penguin at edpnet.be
Mon Nov 2 18:31:48 GMT 2009


FYI:

This is bad news (nl) European Commission no longer supports open standards,
this is a very bad news for interoperability between systems,
and so Linux users will again be one of the principal victims since that O S
system uses and promotes open standards.
Feel free to forward this to the right list/forum if exist:

<nl>
EC wil af van open standaarden

De Europese Commissie schrapt in stilte open standaarden voor  
interoperabiliteit. Het draait nog slechts om 'open specificaties', waarbij 
patenten en betaalde licenties geen taboe meer zijn.

Dat blijkt uit een niet-publieke conceptversie van het “European  
Interoperability Framework for European Public Services” (EIF) waarover  
Webwereld beschikt. Vorig jaar werd een voorstel voor een tekst gedaan, 
maar gedurende de zomer is dit behoorlijk aangepast. Dat laatste voorstel 
is naar alle lidstaten gestuurd.

Harde definitie

In 2004 kwam versie 1.0 van de EIF uit en was het gebruik van open 
standaarden een harde eis. Daarbij waren de drie voorwaarden hard: een 
standaard moest door een onafhankelijk orgaan worden beheerd, als er 
patenten op de standaard rusten moet daarvoor een blijvende, kosteloze 
licentie worden gegeven en de beschrijving moest niet alleen zijn 
gepubliceerd, maar ook nog eens betaalbaar toegankelijk zijn.

Vorig jaar werd er nog een publieke consultatie gedaan op basis van een  
voorstelversie, waarbij open standaarden werden gepositioneerd als een 
middel om een eerlijkere concurrentie mogelijk te maken en het speelveld 
gelijk te krijgen. De opstellers gaan zelfs zover dat ze vinden dat 
praktijken die het opstellen van standaarden of specificaties verstoren 
moeten worden aangepakt.

'Open specificiatie' afdoende

Maar in de meest recente draft komt het hele woord open standaard helemaal 
niet meer voor. Opeens wordt er alleen nog maar geschreven over een 
specificatie, waarbij er andere spelregels gelden: Er moet een openbare 
review zijn en belanghebbenden moeten hun mening kunnen geven, de 
documentatie moet vrij beschikbaar zijn en het mogelijk zijn om de 
specificatie in programmatuur te implementeren.

Maar zelfs die eisen zijn niet hard. Voor wie dat allemaal teveel gevraagd 
is, bestaat er ook nog een ontsnappingsmogelijkheid. “Echter kunnen 
publieke organen ook beslissen om gebruik te maken van minder open 
specificaties”, stellen de documentschrijvers. “Dit geldt zeker in gevallen 
waar de open specificatie niet tegemoet komt aan de functionele eisen van 
interoperabiliteit of de beschikbare niet volwassen genoeg zijn en/of 
voldoende ondersteund worden door de markt of wanneer alle samenwerkende 
organisaties al gebruik maken of het eens zijn om dezelfde technologie te 
gebruiken.”

Patenten en .doc

Daarmee is het duidelijk dat er niet meer hoeft te worden gekozen voor een 
open standaard, maar het ook mogelijk is te werken met de 
facto-standaarden. De gedachte dat er een gelijk speelveld voor 
leveranciers binnen Europa moet zijn, is niet meer in het document te 
ontdekken. Dat laatste blijkt ook uit het feit dat er geen verplichting is 
een gratis, blijvende licentie op gepatenteerde technologie te geven. 
Hierdoor is het dus voor dominante leveranciers mogelijk om hun 
kennismonopolie inzake een standaard te behouden en te gelde te maken.

Met deze opmerkelijke wending lijkt ook te zijn dat gekozen voor een 
definitie, die het mogelijk maakt de facto, maar gesloten standaarden in te 
zetten. Randvoorwaarde hierbij is wel dat overheden de technologie moeten 
omhelzen. Voor de toekomst lijkt nu ook de verplichting te vervallen om 
voor een open standaard te gaan.

Bom onder actieplan

Het schrappen van open standaarden in het Europese plan legt een bom onder 
het actieplan “Nederland Open in Verbinding” dat juist wel dwingend het 
gebruik van open standaarden oplegt. Voor de legitimatie is in het verleden 
gekeken naar de Europese definitie, waarbij voor staatssecretaris Heemskerk 
van Economische Zaken juist het doorbreken van de afhankelijkheid van 
enkele leveranciers voorop stond.

“Dit lijkt inderdaad een stap terug en dat baart zorgen”, erkent Edwin van  
Scherrenburg, woordvoerder van Heemskerk. Hij stelt dat er nog wordt 
gewerkt aan de Nederlandse reactie en daarom wil het ministerie op dit 
moment niets melden.

Niet veranderd

Volgens Serge Novaretti, verantwoordelijk voor de European Interoperability 
Strategy, is er niet veel aan de hand. Hij wijst erop dat dit slechts een  
conceptversie betreft en dat er nog gediscussieerd wordt. “De boodschap is 
nog steeds hetzelfde”, vertelt hij in een eerste reactie. “Het is de manier 
waarop je het formuleert.”

In reactie op concrete vragen stelt Karel De Vriendt, hoofd van het bureau 
voor European eGovernment Services (IDABC) van het directoraat-generaal 
voor 'Informatics' van de Europese Commissie niet te kunnen reageren. Hij 
benadrukt dat de EU-lidstaten nog mogen reageren. “Zodra het document af 
is, kan de Commissie natuurlijk wel reageren.”

Hans Bos van Microsoft, die met de conceptversie van het EIF bekend is, wil 
na wikken en wegen uiteindelijk niet reageren op vragen van Webwereld. Ook 
hij komt pas met antwoorden op het moment dat er een definitieve status is.

Verbaasd

Stichting Holland Open, die eerder zeer enthousiast was over een vroegere  
versie, reageert nu verbaasd. “Ik constateer dat de huidige versie er 
beduidend anders uitziet. Ik vraag me af wat de consequenties zijn", stelt 
voorzitter Jo Lahaye in een reactie tegenover Webwereld. "Ik zal nu contact 
opnemen met bevriende organisaties om met een gezamenlijk standpunt te 
komen."

Bron: WebWereld Maandag 2 november 2009
</nl>

Y P 
More information about the ubuntu-be mailing list