[Ubuntu-be] Voorstel 8.10 Release Party

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Tue Oct 21 16:53:40 BST 2008


Willem, lijst,

Op 17 oktober 2008 00:59 heeft Willem Huysmans
<w.huysmans op kader.hcc.nl> het volgende geschreven:
> Hallo,
>
> Ik coördineer activiteiten voor HCC afdeling Vlaanderen, mijn vraag is of
> wij onze bijeenkomst van maandag 3 november a.s. niet kunnen promoten als
> een Ubuntu 8.10 Release Party?
>
> Wat bieden wij:
>
> accomodatie (salons Breugel, Zemstbaan 1 te Mechelen vanaf 20 uur)
> internet verbinding
> beamer(s) + projectiescherm(en)
> ons vaste publiek tijdens onze bijeenkomsten (20 à 30 personen)
>
> Wat vragen wij:
>
> (K)ubuntu installatie, demonstratie, support, media, ...
> promotie via de nederlandstalige ubuntu gemeenschap
> er in onderling overleg iets moois van bouwen?
Zijn er mensen die zich geroepen voelen?

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, België
+32 486 961726


More information about the ubuntu-be mailing list