[Ubuntu-be] Dipro dit weekend ...

Maxime Vanderstraeten maxime.vanderstraeten at gmail.com
Wed Nov 19 09:50:03 GMT 2008


Als franstalige zou ik er geen bezwaar tegen hebben dat iedereen zijn
moedertaal spreekt. Er zullen inderdaad veel weinig mensen zijn die de
andere taal althans verstaan... Even als ik het tegenwoordige systeem goed
vind, zou ik het niet graag hebben dat dit een voorwerp van wrevel wordt...

Groeten,

Maxime.2008/11/19 kenneth.westelinck at pandora.be <kenneth.westelinck at telenet.be>

> Beste,
>
> Omdat we in Belgi? in feite 3 talen spreken, proberen we zoveel mogelijk
> het Engels te gebruiken. Dit om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te
> kunnen helpen.
> De taalkwestie werd al eerder aangehaald op deze mailinglijst en ik stel
> voor dat we hier niet verder over uitweiden. Ik herinner mij dat de
> resulterende mails ... euhm ... soms vrij heftig waren ;)
> Laten we in vrede samenleven, ook met de anderstaligen en elkaar vooral
> helpen.
>
>
> groeten,
>
> Kenneth
>
> >----- Oorspronkelijk bericht -----
> >Van
> : Jelle De Loecker [mailto:skerit at kipdola.com]
> >Verzonden
> : woensdag
> , november
>  19, 2008 10:19 AM
> >Aan
> : 'Ubuntu Belgium'
> >Onderwerp
> : Re: [Ubuntu-be] Dipro dit weekend ...
> >
> >kenneth.westelinck at pandora.be schreef:
> >> Sorry for my Dutch, but this only concerns people living near Ghent that
> will attend the Dipro Fair this weekend.
> >Hey iedereen,
> >
> >Gewoon een vraagje; bestaat er ergens een regel die zegt dat we geen
> >Nederlands mogen spreken op deze ML?
> >Wil nu niet moeilijk doen, maar het geeft me toch een wrang gevoel als
> >we ons moeten excuseren voor onze taal op onze eigen lijst.
> >
> >Groeten,
> >Jelle De Loecker
> >
> >--
> >ubuntu-be mailing list / mailto:ubuntu-be at lists.ubuntu.com
> >
> >Modify settings or unsubscribe at:
> >https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be
> >
> >
>
>
>
> --
> ubuntu-be mailing list / mailto:ubuntu-be at lists.ubuntu.com
>
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20081119/23a5afc4/attachment.htm 


More information about the ubuntu-be mailing list