[Ubuntu-be] reminder: language use

Koen Wybo koen.wybo at telenet.be
Sun Feb 24 22:52:58 GMT 2008


Op zondag 24-02-2008 om 11:55 uur [tijdzone +0100], schreef Antonio
Zugaldia:
> On Sun, 2008-02-24 at 01:05 +0100, Mark Van den Borre wrote:
> > Dear all,
> > 
> > Just a quick reminder...
> > 
> > Please use English wherever possible when posting to this list. Even
> > if the issue at stake is really really specific to the Dutch speaking
> > population, please try to give at least a summary of your message in
> > English. If you're not able to do that yourself, please ask someone to
> > do this for you.
> > 
> > This requires some extra effort. The reward is manyfold:
> > * You'll hopefully think twice before making the extra effort, so less blah.
> > * More people within Belgium able to at least somewhat understand what
> > you want to say. Many Dutch, French, German, Italian, Arab, Turkish,
> > Kurdish,... speaking people have at least basic command of
> > Shakespeare's language.
> 
> I'd also add Spanish. I've just joined the list after visiting your
> stand during FOSDEM yesterday. I'm now living in Brussels, and I'm glad
> of being in contact with you the ubuntu-be crew. Many thanks for your
> English effort, it's very much appreciated!
> 
> Cheers,
> 
> A.
> 
> -- 
> Antonio Zugaldia <antonio op zugaldia.net>
> 
> 
Ondanks de bemoedigende woorden van Antonio kan ik het nog altijd niet
plaatsen dat een Belgische groep niet de drie officiële landstalen als
voertaal wenst te gebruiken. Waarschijnlijk zijn we hiermee zowat het
enige land dat dit doet. Engels is de voertaal voor internationale
gerichte forums / mailinglists en niet voor een lokale groep. 
De argumentatie dat we ook voor de anderstaligen in ons land
begrijpelijke taal moeten spreken gaat in mijns inziens niet op: ook
voor anderstaligen wordt er heel wat energie, mensen en middelen
aangewend om de voertalen aan te leren. In geval van het verwerven van
de Belgisch nationaliteit kan er dus slechts sprake zijn van een
tijdelijke situatie.  
Het argument dat iedereen een mondje Engels kan meepraten kan ook
omgekeerd aangebracht worden: wat doe je met de Vlamingen, Walen,
Duitstaligen die geen Engels kunnen maar wel hun eigen officiële taal?
De praktijk leert me nu juist dat er heel wat mensen zijn die geen of
onvoldoende Engels kunnen en daarom op zoek zijn naar een forum in hun
taal.    
Het argument dat mensen van het buitenland onze discussies kunnen volgen
is verwaarloosbaar: daarvoor bestaan er internationale groepen en
forums. 

Dit zijn slechts enkele bedenkingen die hopelijk een stimulans kunnen
geven aan het gebruik van de officiële talen op ubuntu-be. Het is geen
schande om in een meertalig land te wonen en Engels zal geen antwoord
geven op een vermeend 'Toren van Babel'-talenkwestie. Integendeel, naar
mijn aanvoelen zal je heel veel Vlamingen zien verdwijnen naar ubuntu
Nederland en Walen naar Ubuntu Frankrijk als je het Engels aanhoudt. met vriendelijke groeten, 


Koen Wybo
slaaf in opstand omwille van 'eendracht maakt macht'.  


More information about the ubuntu-be mailing list