[loco-contacts] Generalforsamling lørdag d. 21. maj 2016

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Sat Apr 9 19:16:54 UTC 2016


Sorry everyone, that was the wrong mailing-list.

(If anyone would like to join our annual meeting, feel free to show up
in our irc channel on May 21 :)

Cheers from Denmark
Søren


2016-04-09 20:13 GMT+02:00 Søren Bredlund Caspersen <soeren.b.c at gmail.com>:
> Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.
>
> Hermed indkaldes til generalforsamling for 2016.
>
> Generalforsamlingen foregår lørdag d. 21. maj 2016 kl. 12.00 i
> #ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.
>
> For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen
>
> 1. Valg af dirigent
> 2. Valg af referent
> 3. Valg af stemmetællere
> 4. Formandens beretning
> 5. Regnskabsaflæggelse
> 6. Behandling af indkomne forslag
> 7. Godkendelse af budget
> 8. Valg af bestyrelse
>     Valg af Formand
>     Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 medlemmer)
>     Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>     Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
> 9. Eventuelt
>
>
> Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
> opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
> bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest fredag
> d. 13. maj 2016 enten her på mail-listen eller direte til mig på
> soeren.b.c at gmail.com).
>
> For yderligere om tidsfrister og andet formalia, se vores vedtægter:
> https://raw.githubusercontent.com/soeren-b-c/UbuntuDK/master/vedt%C3%A6gter.md
>
> Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
> http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede
>
> Jeg håber at "se" så mange som muligt. :)
>
> Mvh.
> SørenMore information about the loco-contacts mailing list