[loco-contacts] Generalforsamling lørdag d. 21. maj 2016

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Sat Apr 9 18:13:29 UTC 2016


Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Hermed indkaldes til generalforsamling for 2016.

Generalforsamlingen foregår lørdag d. 21. maj 2016 kl. 12.00 i
#ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.

For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse
    Valg af Formand
    Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 medlemmer)
    Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
    Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
9. Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest fredag
d. 13. maj 2016 enten her på mail-listen eller direte til mig på
soeren.b.c at gmail.com).

For yderligere om tidsfrister og andet formalia, se vores vedtægter:
https://raw.githubusercontent.com/soeren-b-c/UbuntuDK/master/vedt%C3%A6gter.md

Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede

Jeg håber at "se" så mange som muligt. :)

Mvh.
SørenMore information about the loco-contacts mailing list