[ubuntu/xenial-proposed] runc 0.1.1-0ubuntu5~16.04 (Accepted)

Michael Hudson-Doyle michael.hudson at ubuntu.com
Wed Jun 22 22:37:16 UTC 2016


runc (0.1.1-0ubuntu5~16.04) xenial; urgency=medium

  * Backport to Xenial. (LP: #1574904)

Date: Thu, 16 Jun 2016 21:22:26 +1200
Changed-By: Michael Hudson-Doyle <michael.hudson at ubuntu.com>
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss at lists.ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/runc/0.1.1-0ubuntu5~16.04
-------------- next part --------------
Format: 1.8
Date: Thu, 16 Jun 2016 21:22:26 +1200
Source: runc
Binary: runc golang-github-opencontainers-runc-dev
Architecture: source
Version: 0.1.1-0ubuntu5~16.04
Distribution: xenial
Urgency: medium
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss at lists.ubuntu.com>
Changed-By: Michael Hudson-Doyle <michael.hudson at ubuntu.com>
Description:
 golang-github-opencontainers-runc-dev - Open Container Project - develpoment files
 runc       - Open Container Project - runtime
Launchpad-Bugs-Fixed: 1574904
Changes:
 runc (0.1.1-0ubuntu5~16.04) xenial; urgency=medium
 .
   * Backport to Xenial. (LP: #1574904)
Checksums-Sha1:
 16b9a7831ed65cad1c26aed3151ecfa9fb8413c4 2237 runc_0.1.1-0ubuntu5~16.04.dsc
 b3e5623329829c29ee2de0ed4f986c09e6099c18 11480 runc_0.1.1-0ubuntu5~16.04.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 d7c628a164e83c683072f5d206a8176443d803780345ac76454e05c1a13a4a79 2237 runc_0.1.1-0ubuntu5~16.04.dsc
 733cc2b5cc28e2ee3cb6a31360a8691be229b30ae7dcc5042f36f54221533444 11480 runc_0.1.1-0ubuntu5~16.04.debian.tar.xz
Files:
 30f8f4de0cdcd5f7795fb45f8274fd57 2237 devel extra runc_0.1.1-0ubuntu5~16.04.dsc
 d9bfd913cc88bae809d39ce74dbfa6fc 11480 devel extra runc_0.1.1-0ubuntu5~16.04.debian.tar.xz
Original-Maintainer: Debian Go Packaging Team <pkg-go-maintainers at lists.alioth.debian.org>


More information about the Xenial-changes mailing list