[Ubuntu-zh] 两个域名两个CDN,请大家访问一下看看速度,哪个快?

树上蹭灰 cn.popeye在gmail.com
星期三 九月 8 03:50:57 BST 2010


лл¸÷룬ÏÖÔÚ¼ÓÈëCDN£¬ËٶȻù±¾±£³ÖÎȶ¨ÁË¡£


2010/9/8 shi zhao <shizhao在gmail.com>

> ûɶÇø±ð
> Chinese wikipedia: http://zh.wikipedia.org/
> My blog: http://shizhao.org
> twitter: https://twitter.com/shizhao
>
> [[zh:User:Shizhao]]
>
>
>
> ÔÚ 2010Äê7ÔÂ16ÈÕ ÉÏÎç10:23£¬Ê÷Éϲä»Ò <cn.popeye在gmail.com>дµÀ£º
>
> > Á½¸öÓòÃûÁ½¸öCDN£¬Çë´ó¼Ò·ÃÎÊһϿ´¿´Ëٶȣ¬Äĸö¿ì£¿
> > http://bbs.gfan.com
> > http://www.androidin.net
> >
> >
> > Èç¹ûËÙ¶ÈÂýµÄ£¬Çë»Ø¸´Óʼþ¸æËßÎÒÄãÔÚ  ÄĸöµØÇø  ÄļÒÍøÂçÔËÓªÉÌ¡£
> >
> >
> >
> > --
> > Ê÷Éϲä»Ò
> > -------------- 下一部分 --------------
> > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > URL:
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100716/deae1eaf/attachment.htm
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100908/89642b71/attachment.htm
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>-- 
Ê÷Éϲä»Ò
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100908/28f49cf1/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息