[Ubuntu-zh] Fwd: Ubuntu 10.10 Release Party (北京) 正式通知

Axel Sephiroth julius06117在gmail.com
星期三 十月 13 08:20:47 BST 2010


×÷Ϊ·³Õ£¬±íʾ¶Ôijº½µÄ·¸Ðµ½Ñ¹Á¦ºÜ´ó£¬ÎÒ¾¡Á¦¶øΪ....

ÔÚ 2010Äê10ÔÂ13ÈÕ ÏÂÎç3:15£¬ìèìÓ <i在huxuan.org>дµÀ£º

> [3]http://people.ubuntu.com/~chenyueg/Map.png
> <http://people.ubuntu.com/~chenyueg/Map.png>
> Õâ¸öµØͼӦ¸Ã±íʾµÄºÜÇå³þÁË£¬Èç¹ûÓÐÁËÕâ¸ö»¹ÕÒ²»µ½£¬ÄÇÎÒҲû°ì·¨ÁË¡­¡­
> ÄÇЩÏß¿ÉÊÇÎÒÓû­±ÊÍϳöÀ´µÄ¡­¡­
>
> 2010/10/13 Axel Sephiroth <julius06117在gmail.com>
>
> > ÄÜÁôÒ»¸ö²ß»®Õß»òÕß×éÖ¯ÕßµÄÁªÏµ·½Ê½Âð£¿ÒÔ·ÀÎÒÃÔ·ÁË£¬»¹ÒªÔÚmail listÀïÃæÎÊ¡£
> > 2010/10/13 ìèìÓ <i在huxuan.org>
> >
> > > The Party is OpenSource too !
> > >
> > > --
> > > Best Wishes!
> > >
> > > Yours Sincerely,
> > > ìèìÓ Victor.Hu
> > > Domain£ºhttp://huxuan.org
> > > Blog£ºhttp://blog.huxuan.org
> > > E-mail / MSN / Gtalk£ºi在huxuan.org
> > > -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> > > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > > URL:
> > >
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101013/ccc45359/attachment.htm
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > -------------- 下一部分 --------------
> > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > URL:
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101013/6bb86ed7/attachment.htm
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
>
>
> --
> Best Wishes!
>
> Yours Sincerely,
> ìèìÓ Victor.Hu
> Domain£ºhttp://huxuan.org
> Blog£ºhttp://blog.huxuan.org
> E-mail / MSN / Gtalk£ºi在huxuan.org
> -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101013/717cb11e/attachment.htm
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101013/5f8e4a4b/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息