[Ubuntu-zh] Ubuntu 10.10问题

mio sec miosec在gmail.com
星期一 十月 11 15:16:12 BST 2010


flashÏÂÔØÊÇʲô£¿Ã²ËÆÈ¥google¹Ù·½×°chromeµÄded°ü£¬°²×°Íê³ÉÖ®ºó¾Í¿ÉÒÔÖ±½Ó¿´flashÁË¡£²»È»ÄÇÏÂÔصÄÈ·ºÜµ°ÌÛ£¬
ÔÚ 2010Äê10ÔÂ11ÈÕ ÏÂÎç10:10£¬Upsuper <quanxunzhen在gmail.com>дµÀ£º

> intelûÓÐ˽ÓÐÇý¶¯
> ÎÒ¶¼ËµÁËÓ¦¸ÃÊÇ°æȨÎÊÌ⣬°æȨÎÊÌâ°æȨÎÊÌâ¡­¡­²»ÊÇ°²×°¹âÅÌ´óСµÄÎÊÌâ¡­¡­
> ËùÒÔÎÞÂÛÔõôÑù°²×°flash¶¼ÒªÏÂÔØ£¬¶øÇÒÏÂÔعý³ÌÏ൱µ°ÌÛ¡­¡­
>
> 2010/10/11 mio sec <miosec在gmail.com>
>
> > Ó¦¸Ã±¾Éí¾Í´øµÄ£¬ÎÒ´Ó10.04µ½10.10ÎÞÏ߶¼ÊÇÖ±½ÓÄÜÓõģ¬ÎÒµÄÊÇinterl3945£¬½¨ÒéÖ±½ÓÈ¥¹Ù·½Ï¾µÏñÈ»ºóuÅÌ°²×°¡£
> >
> > ÔÚ 2010Äê10ÔÂ11ÈÕ ÏÂÎç10:02£¬tong hui <tonghuix在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > DVD°æÀï¿Ï¶¨ÓаÉ
> > > --------------------------------------------------------------
> > > |  Ù¡»Ô Tong Hui   Linus Tong        |
> > > |                               |
> > > |       ×ÔÓÉ¿ª·ÅµÄ´óÅÖ×ÓÇéÊ¥       |
> > > |      http://tonghuix.cublog.cn       |
> > > |__________________________________ |
> > >
> > >
> > >
> > > On Mon, Oct 11, 2010 at 9:37 PM, tvdbukrf inuyasha
> > > <4entertrifle在gmail.com>wrote:
> > >
> > > > ÓÃÔ´°²×°´ÓÀ´Ã»´ÎÎÊÌâ¡«Ò²ÐíÊÇÓÃÁË˽ÓÐÇý¶¯¡«¸üÐÂÏÂßÂ
> > > >
> > > > On Mon, Oct 11, 2010 at 2:57 PM, Fei Guo <guofei89在gmail.com> wrote:
> > > > > ÎÒ»¹Ã»ÓÐ×°10.10£¬ÇëÎÊһϣ¬10.10ÊDz»ÊÇÏñÒÔÇ°µÄ°æ±¾Ò»Ñù²»ÄÜÖ±½ÓÓÃÎÞÏßÍøÂ磿±ØÐëÒªÓÃÍøÏßÏȸüÐÂһϲſÉÒÔ£¿Ð»Ð»
> > > > > -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> > > > > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > > > > URL:
> > > >
> > >
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/58ab8f73/attachment.htm
> > > > > --
> > > > > ubuntu-zh mailing list
> > > > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > > > >
> > > > --
> > > > ubuntu-zh mailing list
> > > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > > >
> > > -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> > > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > > URL:
> > >
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/8ea1daf0/attachment.htm
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > -------------- 下一部分 --------------
> > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > URL:
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/50c69b44/attachment.htm
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/b91e4099/attachment.htm
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/81e790fa/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息