[Ubuntu-zh] 求助:我的gnuplot,画出三维图以后,旋转图形会造成窗口死掉.如何解决?

=?GB2312?B?w6uscrzR?= avalonofsaber在gmail.com
星期日 八月 29 08:04:56 BST 2010


ÏÔ¿¨µÄ³£¼ûÎÊÌ⣬ÎÒHD2600ÒÔÇ°Óùٷ½Çý¶¯10.5֮ǰÈÎÒâ»­¸ö3DͼÐνøÐÐÐýת¶¼»áÕâÑù¡£ºóÀ´»»ÐÂÇý¶¯¾ÍºÃÁË¡£ÏÖÔÚÓÿªÔ´Çý¶¯Ò»Ö±Ã»ÎÊÌâ¡£²»¹ý×îºÃ»¹Êǹصôcompiz

ÔÚ 2010Äê8ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç12:00£¬Charlie Cheng <charliechengtao在gmail.com>дµÀ£º

> »úÆ÷ÅäÖÃÈçºÎ£¿²»¹ý£¬ÌýÄãµÄÃèÊö£¬Ó¦¸Ã²»ÊÇÐÂÊÖÁË¡£×îºóÒ»´Îϵͳ¸üÐÂÊÇʲôʱºò£¬¶¼¸üÐÂÁËЩʲô£¿°´Í¼Ë÷æ÷ÍË»ØÈ¥¿´¿´ÈçºÎ¡£
>
> 2010/8/29 sarahorse <sarahorse168在gmail.com>
>
> > ¸÷λºÃ,ÎÒÊÇubuntu8.04µÄÓû§,gnome½çÃæ,ÄÚºË2.6.24-16-generic.Ó¦¸Ã˵һֱû
> > ±ä¹ý.ÒÔÇ°»­gnuplot»¹ÊǺܺõÄ.
> >
> > ºóÀ´ÓÐÒ»´Î¿ªÊ¼,»­3dͼµ¯³ö´°¿Ú,È»ºóÈç¹ûÓÃÊó±ê¶ÔͼÏñ½øÐÐÐýת,´°¿Ú¾Í»ÒÉ«ÁË.
> > ¾Í±ØÐëkillµô.µ«ÊÇgnuplotµÄ´°¿ÚûÓÐËÀµô.
> > ²»ÖªµÀÓÐûÓкÍÎÒ³öÏÖÒ»ÑùÔ­ÒòµÄÈË,ÇëÎÊÊÇʲôԭÒòÔì³ÉµÄ?ÓÐûÓÐʲô°ì·¨À´½â¾ö?
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100829/ba22a4ad/attachment.htm
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>-- 
Yujia Mao
School of Mathematical Science
Peking University
Mobile:86-15120078331
E-mail:avalonofsaber在gmail.com <E-mail%3Aavalonofsaber在gmail.com>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100829/9e23d373/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息