[Ubuntu-zh] 回复: Debian 用户如何快速地学习 Ubuntu ?

六月 380121850在163.com
星期五 八月 20 16:31:48 BST 2010


Óеç×Ó°æµÄ£¬²»¹ý£¬»¹Ã»¿´Íê¡£¡£¡£----- Original Message ----- 
From: "ÐíÀÚ" <xuleixt在gmail.com>
To: "ubuntu-zh mailing lists" <ubuntu-zh在lists.ubuntu.com>
Sent: Friday, August 20, 2010 10:31 PM
Subject: Re: [Ubuntu-zh]»Ø¸´£º Debian Óû§ÈçºÎ¿ìËÙµØѧϰ Ubuntu ?


> ÎÒ×î½üÂòÁËÄñ¸çµÄLinux˽·¿²ËÔÚ¿´£¬¾õµÃ²»´í¡£¶ÔÓÚÎÒÕâÑùµÚÒ»´Î½Ó´¥LinuxµÄÈËÀ´Ëµ»¹¾õµÃËã²»´íµÄÈëÃÅÊé¼®¡£
> 
> 
> ÔÚ 2010Äê8ÔÂ20ÈÕ ÏÂÎç5:45£¬Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>дµÀ£º
> 
>> Debian Reference »¹ºÃ£¬µ«ÊDZÈÆð Gentoo/Arch µÄÎĵµ»¹ÊÇÉÔÑ·¼¸·Ö¡£
>>
>> 2010/8/20 User <resation在gmail.com>:
>> >
>> >
>> > 2010-08-20(Friday) 12:00:01 +0800, Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>:
>> >
>> >> µ«ÊÇ Debian installation guide Óеã´Ö²Ú¡£
>> >
>> >
>> >    Debian Reference ²»ÊÇ Debian installation guide
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > ubuntu-zh mailing list
>> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
>> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> Aron Xu
>>
>> --
>> ubuntu-zh mailing list
>> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>>
> 
> 
> 
> -- 
> ---------
> xu lei
> -------------- 下一部分 --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100820/ae366c80/attachment.htm 
>


--------------------------------------------------------------------------------


> -- 
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息