[Ubuntu-zh] 求助

li yzhkpli在gmail.com
星期四 八月 19 12:13:27 BST 2010


ÄÇÑùµÄ»°ÓÃipcop¾Í¿ÉÒԵġ£È¥ÊÔÊÔ°É¡£

2010/8/19 163 <bingfengzhilang1在163.com>

> ²»Óõģ¬Ö»ÒªÄÜÈÃÄÚÍøµÄ»úÆ÷ÉÏÍø»¹ÓоÍÊÇÏÞËÙ
> ÔÚ 2010-08-19ËÄµÄ 19:01 +0800£¬liдµÀ£º
> > ·ÓÉÆ÷£¿ÏÞÖÆ·ÃÎʵÄÓòÃûô£¿
> >
> > ÓÃipcop»òÕßm0n0wall¾ÍºÜºÃ¡£ÒѾ­×öºÃµÄ¡£
> >
> > On Thu, Aug 19, 2010 at 6:58 PM, 163 <bingfengzhilang1在163.com> wrote:
> >
> > > ÎÒÏëÓÃubuntu server×ö¸ö·ÓÉ£¬¾ÍÏñrouter serverÄÇÑùµÄ£¬¿ÉÒÔÂð£¿ÒªÔõô×ö£¿
> > > ÓоßÌåµÄ²Ù×ö·½·¨Â𣿴¿ÐÂÊÖ¡­¡­´ó¼Ò°ï°ïæ
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > -------------- ä¸ä¸¨å --------------
> > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100819/12328ef7/attachment.htm
>
>
>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100819/ad794deb/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息