[Ubuntu-zh] 求一个股票软件

Wyatt.Wang wwq0327在gmail.com
星期五 十一月 27 02:46:35 GMT 2009


2009/11/27 Locah <mix10000在163.com>

> VBOXÖ»ÊÇ×ʼʱÓÃÁËÒ»´Î,ûÁ½Ìì¾Í»»ÁËVMware
>
> ¸Ð¾õ»¹ÊÇVMºÃ!!!!
>

ûÓÐѽ£¬ÎÒ¾õµÃVboxͦºÃÓõģ¬°²×°ÆðÀ´Ò²ºÜ·½Ê¹¡£ÒÔÇ°¿´¹ýVMµ«¾õµÃÒªÏÂÔغö࣬×îºó¾ÍËãÁË¡£ÓиöVboxÒ²¹ºÓÃÁË¡£


>
> -----Original Message-----
> From: ubuntu-zh-bounces在lists.ubuntu.com [mailto:
> ubuntu-zh-bounces在lists.ubuntu.com] On Behalf Of Ê÷Éϲä»Ò
> Sent: Thursday, November 26, 2009 6:04 PM
> To: ubuntu-zh mailing lists
> Subject: Re: [Ubuntu-zh] ÇóÒ»¸ö¹ÉƱÈí¼þ
>
> Locah,ÄúºÃ£¡
>
> Ó¦¸ÃvboxÀïÍæwindows²Å¶Ô
>
> ======= 2009-11-26 18:04:11 ÄúÔÚÀ´ÐÅÖÐдµÀ£º=======
>
> >WINE¼Ó´óÖÇ»Û,,,ÔËÐлù±¾Õý³£....
> >
> >-----Original Message-----
> >From: ubuntu-zh-bounces在lists.ubuntu.com [mailto:
> ubuntu-zh-bounces在lists.ubuntu.com] On Behalf Of I8Believe
> >Sent: Thursday, November 26, 2009 3:42 PM
> >To: ubuntu-zh mailing lists
> >Subject: Re: [Ubuntu-zh] ÇóÒ»¸ö¹ÉƱÈí¼þ
> >
> >º¹£¡
> >ÎÒÔÚvboxÀïÍælinuxµÄ,È»ºóÕâÀïÔÙ×°¸öVM ¹þ¹þ,³¢ÊÔϵ¹Ò²¿ÉÒÔ
> >ÎÒÒ»ÐÄÏëתÈëlinux£¬¿ÉÕýÈçËûÃÇËù˵,linux¶ÔÍøÒøÖ§³ÖÌ«²î
> >¿ÉºÞÎÒÃǵÄÒøÐÐÖ»Ö§³ÖÔÚµÁ°æwinÉÏʹÓÃ,¾ÍÊDz»Ö§³ÖÕý°ælinux¡£
> >²»¹ý·´ÃæÏëÏ룬ҲÐíÊǶԵÄ.Ë­ÈÃwinÂôÄÇô¸ß¼Û»¹Ö»ÄÜÔÚһ̨»ú×ÓÉÏʹÓÃÄØ£¿Õâ½Ð
> >¶ñÓжñ±¨
> >ÔÚÀûÒæÃæÇ°Éç»á³ÏОٲ½Îª¼è
> >¶ÔÓÚÎÒÃǶøÑÔÍêÈ«ÊDZ»±Æ
> >ÏàÐÅÔÚ×Ô¼º»ú×ÓÉÏ°´×°Á½Ì×ϵͳµÄÈ˶¼ÊdzÏÐźܸߵÄ
> >
> >ÎÒʹÓõçÄÔÖ÷ÒªÒ²¾ÍÊÇ¿´¿´µçÓ°,ä¯ÀÀÍøÕ¾,¹ÉƱ,ÒôÀÖ
> >»¹ÓÐÎÒϲ»¶¸ãµã¼¼Êõ,¹þ.ѧϰpython,C/C£«£«µÈ
> >
> >¶ÔÓÚѧϰºÍ×ö·þÎñÆ÷·½Ãælinuxû»°Ëµ,¾ø¶ÔÊ×Ñ¡
> >¶ÔÓÚ×ÀÃæÎҸоõ¾Í²îÍøÒøµÄÖ§³Ö,¹ÉƱӦ¸ÃÒ²ÊôÓÚÕâÀà°É
> >
> >wineÓùý,ͨ´ïÐŵĹÉƱϵͳÔÚÀï±ßÔËÐÐЧ¹û»¹²»´í,µ«ÓÐʱ»áĪÃûÆäÃîµÄ½©×¡,Ëù
> >ÒÔ×ÜÌå¸Ð¾õ±ðŤ
> >
> >×òÌì¿´ÁË http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e8581890100g9nc.html?tj=1
> >ÄÚÈÝÓйØÎÄȪæä×ÖÌ壬ÖйúÈ˵ÄÊÂÇ飬½ÐÍâ¹úÈË°ï棬ÕæµÄÓе㲻ºÃÒâ˼¡£
> >ÕâƪÎÄÕÂ,¸Ð¾õºÜ²»ÊÇ×Ìζ
> >
> >
> >
> >ÔÚ 2009-11-26ËÄµÄ 13:47 +0800£¬MrÐìдµÀ£º
> >> Ö±½Ówine°É
> >
> >
> >
> >--
> >ubuntu-zh mailing list
> >ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >--
> >ubuntu-zh mailing list
> >ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
> = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
>
>
> ÖÂ
> Àñ£¡
>
>
> Ê÷Éϲä»Ò
> Cn.PopEye在gmail.com
> 2009-11-26
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>-- 
ÒÔÓÃÖÂѧ£¡
ÎÒµÄÍøµê£ºhttp://paiku.taobao.com
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20091127/ce1bd6c8/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list