[Ubuntu-zh] ubuntu-zh 摘要, 卷 54, 发布 15

380121850 380121850在163.com
星期三 十一月 25 08:11:29 GMT 2009


´ó¼ÒÓõĻ¹ÊDZȽÏÉÙѽ~
Ìý˵Íâ¹ú±È½ÏÈÈÄÖ£¬Õâ¸ö
·¢¼þÈË£º Ê÷Éϲä»Ò 
·¢ËÍʱ¼ä£º 2009-11-25  16:10:09 
ÊÕ¼þÈË£º ubuntu-zh mailing lists 
³­ËÍ£º 
Ö÷Ì⣺ Re: [Ubuntu-zh]ubuntu-zh ÕªÒª, ¾í 54, ·¢²¼ 15 
 
Wyatt.Wang£¬ÄúºÃ£¡ 

¡¡¡¡²»ÊǺܶàÈË°¡£¡

======== 2009-11-25 15:59:16 ÄúÔÚÀ´ÐÅÖÐдµÀ£º ========

ÊÇÂ𣬵«¸Ð¾õÈËÆø»¹²»ÊǺÜ×ã¹þ¡£


2009/11/24 Run <reveloper在gmail.com>


×î½üÓʼþÁбíÈÈÄÖÁ˲»ÉÙ£¬¹þ¹þ

--
ubuntu-zh mailing list
ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh

-- 
ÒÔÓÃÖÂѧ£¡
ÎÒµÄÍøµê£ºhttp://paiku.taobao.com


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
Àñ£¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê÷Éϲä»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Cn.PopEye在gmail.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2009-11-25
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20091125/cb6db669/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list