[Ubuntu-zh] evolution 问题

Wyatt.Wang wwq0327在gmail.com
星期一 十一月 23 09:52:06 GMT 2009


¸Õ¸ÕÎÒ×Ô¼º²Å»Ø¸´ÁËÕâ¸öÌù×Ó£¬¿´µ½Õâ¸ö£¬²Å¸ãÇå³þÄÇÌù×Ó±»ÈËת¹ýÁË¡£
2009/11/23 Fisher <fich.wei在gmail.com>

> ÓʼþÁбíºÍÐÂÎÅ×é²»ºÃ¼à¹Ü¡£ÕâÊÇÎÒ¹úµÄ¹úÇé¾ö¶¨µÄ¡­¡­
>
> --
> Fisher <fich.wei在gmail.com>
>
> -----Original Message-----
> *From*: Xie, Shaohu <shaohu.xie在gmail.com<%22Xie,%20Shaohu%22%20%3cshaohu.xie在gmail.com%3e>
> >
> *Reply-to*: ubuntu-zh mailing lists <ubuntu-zh在lists.ubuntu.com>
> *To*: ubuntu-zh mailing lists <ubuntu-zh在lists.ubuntu.com<ubuntu-zh%20mailing%20lists%20%3cubuntu-zh在lists.ubuntu.com%3e>
> >
> *Subject*: Re: [Ubuntu-zh] evolution ÎÊÌâ
>  *Date*: Mon, 23 Nov 2009 11:43:03 +0800
>
> Gmail IMAP½áºÏEvolution²»´í¡£ÁíÍ⻹ÄܺÍÊÖ»úIMAPͬ²½¡£
>
> 2009/11/23 G.S.Alex <sthots在gmail.com>
>
> Gmail Óû§¾Í²»¼ûµÄÁË¡£Ã»¼û¹ýÄǸöÀëÏß¿Í»§¶ËÓÐ Gmail Ç¿µÄ¡£
>
> 2009/11/23 koko <wlzyan在gmail.com>:
>
> > ¶÷£¬ÊÇÕâÑù×Ó¡£
> > ¹úÍâÈ˼Ҳ»¶¼ÔÚµçÄÔÉÏ×°¿Í»§¶ËÊÕÈ¡ÓʼþÂ¹úÄÚ´ó¶à»¹ÊÇÓÃä¯ÀÀÆ÷ÊÕÈ¡Óʼþ¡£
> > ¶¼ÊÇÓÐʲôÊ£¬»òÕßÒªÕÒʲô¶«Î÷²Å»áÈ¥´ò¿ªÓÊÏä¿´¿´µÄ.
> >
>
>
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>
>
>
> --
> Xie Shaohu, Beijing - China
> msn: shaohu.xie在hotmail.com
> http://www.uniqueme.cn
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>


-- 
ÒÔÓÃÖÂѧ£¡
ÎÒµÄÍøµê£ºhttp://paiku.taobao.com
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20091123/318c4553/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list